Het nieuws uit de regio

Illegale activiteiten in het Gelders buitengebied aangepakt

Politie, gemeenten, terreinbeheerders, provincie Gelderland en grondeigenaren gaan meer informatie verzamelen over illegale activiteiten in het Gelders buitengebied. Een betere samenwerking tussen de organisaties moet de veiligheid in het buitengebied waarborgen. Vooral het delen van informatie tijdens de verschillende overleggen moet het ‘groene Gelderland’ veiliger maken.

Blauwe diesel voor huisvuilwagens gemeente Putten

De twee inzamelwagens voor huisvuil rijden het komende jaar op blauwe diesel in plaats van gewone diesel. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders onlangs besloten. Na een jaar vindt er een evaluatie plaats. Het college overweegt bij een positieve uitkomst om de schonere brandstof voor het hele wagenpark van de buitendienst in te voeren. Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de gemeente Putten. Het gebruik van blauwe diesel sluit aan op de doelstellingen van het coalitieakkoord en...

Nieuw Jeugddossier Noord-Veluwe van start

Vanaf nu krijgen alle kinderen en jongeren in de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek één centraal Jeugddossier. Dit Jeugddossier start vanaf de geboorte en loopt mee tot 18 jaar. Ouders en jongeren krijgen toegang tot het dossier, voor zo’n 38.000 kinderen. Het Jeugddossier is ontwikkeld door de drie organisaties die samenwerken in de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) op de Noord-Veluwe: GGD Noord- en Oost-Gelderland, Icare Jeugdgezondheidszorg en Stichting Jeugd Noord-Veluwe. Ouders (en jongeren vanaf 12 jaar)...

Open middag brandweer Putten zaterdag 14 september

De brandweer in Putten is 1 van de 56 brandweerposten in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Dag en nacht staan 30 vrijwilligers klaar om uit te rukken als er ergens hulpverlening gewenst is of brand uitbreekt. Graag laten zij zien wie zij zijn en wat zij doen. Daarom organiseert de brandweer een actieve en informatieve open middag op zaterdag 14 september. Van 12.00 tot 16.00 uur is iedereen welkom om kennis te maken met de brandweer in Putten. In en...

Nieuwe gymzaal voor Groevenbeek

Het afgelopen half jaar verrees er aan de zuidkant van Groevenbeek een nieuwe gymzaal. Maandag vond de oplevering plaats. De collega's van de vakgroep LO zijn blij met deze sportaccommodatie. Ze konden het dan ook niet laten om even met elkaar in de toestellen te klimmen. De regie van het project was in handen van ICS Huisvestingsadviseurs. De gymzaal is ontworpen door architect Marco de Jong van architectenbureau BDG. Bouwbedrijf Prins Bouw was verantwoordelijk voor de uitvoering, daarbij geholpen door...

Rapport onafhankelijke onderzoekscommissie zandkwestie

In opdracht van de gemeenteraad van Barneveld heeft een onafhankelijke onderzoekscommissie zich de afgelopen maanden bezig gehouden met een onderzoek naar de zandkwestie. Het onderzoek geeft inzicht in het verloop van de zandkwestie en doet aanbevelingen aan de gemeente over hoe beter om te gaan met dergelijke vraagstukken. Dit onderzoek is bedoeld om lessen te trekken uit de zandkwestie voor de toekomst. Op maandagavond 2 september 2019 heeft de onderzoekscommissie haar concept rapportage besproken met een uit de gemeenteraad samengestelde...

Opening muziekkoepel in Plantagepark

Op woensdagavond 11 september om 19.00 uur openen wethouder Wonen en Ruimte Jeroen de Jong en architect Fred Kapelle de nieuwe muziekkoepel in het Plantagepark. Zij doen dat in bijzijn van wethouder Cultuur Gert Jan van Noort. Sinds juni dit jaar is het Plantagepark verrijkt met een nieuwe muziekkoepel. Vroeger stond er een koepel op de plek waar nu een deel van het woonzorgcomplex Randmeer staat. Maar die is al een aantal jaren verdwenen. Het is de wens van het...

Gelderse Cultuurlening voor organisaties, ondernemers en kunstenaars

Culturele organisaties, creatieve ondernemers en professionele kunstenaars in Gelderland kunnen gebruik maken van een nieuwe bron om geld te lenen; de Gelderse Cultuurlening. Deze lening tot maximaal €60.000 is bedoeld voor bijvoorbeeld nieuwe producties, apparatuur, het verbouwen of inrichten van werk- of tentoonstellingsruimte en voor marketing en communicatie. De Gelderse Cultuurlening is een initiatief van provincie Gelderland en Stichting Cultuur+Ondernemen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap draagt financieel ook bij. Culturele organisaties, zelfstandige makers en professionele kunstenaars moeten steeds...

Egbert Aart van Elten overleden

Afgelopen donderdag 5 september is Egbert Aart van Elten plotseling overleden. Egbert heeft bij DVS’33 de hele jeugd doorlopen t/m de A junioren. Jarenlang was hij in het elftal van Stefacs de leider en heerser centraal in de verdediging. Verder heeft hij enige jaren in de jeugdcommissie gezeten (als C-coördinator), wedstrijdzaken gedaan, mede-organisatie Vinke Veluwe toernooi en geholpen bij het organiseren van de dartwedstrijden. Zoon Koen heeft lang bij DVS’33 gevoetbald.

Beperkte dienstverlening gemeente Putten

De gemeentelijke organisatie van Putten verhuist deze week terug naar het gemeentehuis. De publiekswinkel aan de Verlengde Dorpsstraat is deze week grotendeels open, maar de dienstverlening is beperkt door de verhuizing. Daardoor kan het bijvoorbeeld langer duren om documenten in orde te maken. Daarnaast zijn medewerkers tijdens de verhuizing beperkt telefonisch bereikbaar. De publieksbalies zijn ook in de verhuisweek van 08.30 tot 12.30 uur geopend en tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Let op: op vrijdag 13 september zijn de publieksbalies...