Fotograferen woningen Putten

De gemeente is verantwoordelijk voor de waardebepaling van alle onroerende zaken. Dit is geregeld in de Wet WOZ (Waardering Onroerende Zaken). De waarden worden jaarlijks vastgesteld en gebruikt als basis voor de aanslag onroerende zaakbelastingen. Ook de Belastingdienst en het Waterschap gebruiken de waarden voor hun heffingen. Hulpmiddelen bij de taxaties zijn onder andere bouwtekeningen, luchtfoto’s en foto’s van de voorzijde van panden, die u ook aantreft op het taxatieverslag. De beschikbare foto’s zijn inmiddels al weer enkele jaren oud en...

Vier keer meer laadpalen in Gelderland en Overijssel

In 43 gemeenten in Gelderland en Overijssel komen 4 keer meer laadpalen. Daardoor komen er 4.500 nieuwe laadpunten in de openbare ruimte. Laders betalen aan de paal 15 cent per kilowatuur, de laagste prijs van Europa. De winnaar van de grootste Europese aanbesteding voor laadpunten is Ecotap. Dat bedrijf gaat in samenwerking met Allego na de zomer van 2018 van start met aanleg, beheer en onderhoud van de openbare laadpalen in de deelnemende gemeenten.

Rookverbod in bossen en natuurterreinen Putten

Het is al langere tijd droog in de natuur. Het college van burgemeester en wethouders wil branden in bossen en natuurterreinen voorkomen. Daarom heeft het college besloten dat het in de gemeente Putten tot en met 24 augustus 2018 verboden is te roken in bossen, op heide- of veengronden of binnen een afstand van 30 meter daarvan. Het is overigens op grond van de Algemene plaatselijke verordening al verboden om in bossen, op heide- of veengronden of binnen een afstand...

Gemeente Putten huurt voormalige ABN-AMRO gebouw

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten vanaf 1 september 2018 het voormalige ABN-AMRO gebouw te huren aan de Verlengde Dorpsstraat 3 in Putten. Met de huidige eigenaar is overeengekomen dat de gemeente dit gebouw tijdens de renovatie van het gemeentehuis kan huren en vanaf juli 2018 het gebouw gereed kan maken om hier de gemeentelijke publieksbalies te vestigen. Vanaf 3 september 2018 start de renovatie van het gemeentehuis. Tijdens de werkzaamheden maakt de gemeentelijke organisatie tijdelijk gebruik van 3...

Blauwalgen aangetroffen in vijvers Gildegoed

Waterschap Vallei en Veluwe heeft blauwalgen aangetroffen in de vijvers aan de Gildegoed in Putten. De blauwalgen vormen een dunne drijflaag op het water. Blauwalgen ontstaan door zogeheten cyanobacteriën die in stilstaand water naar het licht groeien bij hoge temperaturen in voedselrijk water. Het is niet mogelijk om het water te verversen, omdat het stilstaand water is. De gemeente plaatst waarschuwingsborden. Mensen die in contact komen met het water kunnen huiduitslag en maag- en darmproblemen krijgen. Dat kan gebeuren bij...

Eerste bijeenkomst inwonerspanel windenergie Harderwijk

Afgelopen week vond de eerste bijeenkomst van het inwonerspanel over windenergie op Lorentz plaats. De opkomst was hoog, 12 van de 17 deelnemers van het inwonerspanel waren aanwezig. De gemeente gaf een korte presentatie en beantwoordde de vragen. Vervolgens kwamen de deelnemers zelf ook met ideeën en suggesties. De voorlopige locaties, mogelijke impact op de omgeving, financiële participatie en het vervolgproces kregen extra veel aandacht. Door dit panel kunnen inwoners actief meedenken. Ze zijn blij dat de gemeente voorlopig de...

Milieubeleid Harderwijk

In de gemeente liggen, vanwege de relatief kleine oppervlakte, milieu-gevoelige bestemmingen nogal eens in de directe nabijheid van milieubelastende bronnen, zoals de spoorlijn en de A28. Om het woon- en leefklimaat te waarborgen is er, naast de landelijke wet- en regelgeving, door de gemeente zelf beleid vastgesteld. Het milieubeleid is te vinden op de pagina Milieu op de gemeentelijke website. Ook is het milieubeleid vertaald in een interactieve kaart. Op deze pagina is te lezen welk beleid in welke wijk...

Burgerjaarverslag van Ermelo

Het burgerjaarverslag 2017 geeft een beknopt overzicht van de werkzaamheden van burgemeester André Baars van het aflopen jaar. Het burgerjaarverslag is te downloaden op de website van de gemeente Ermelo.

Informatieavond gasloos bouwen in Harderwijk

Per 1 juli is de gasaansluitplicht vervallen, waardoor voor alle bouwaanvragen die na 1 juli ingediend worden geen gasaansluiting meer mogelijk is. Maar, een huis bouwen zonder gasaansluiting, hoe doet u dat als particuliere kaveleigenaar? Hoe zit dat technisch? En financieel? Heeft u een bouwkavel, zijn de plannen concreet en heeft u nog geen omgevingsvergunning ingediend? Kom woensdagavond 11 juli met uw aannemer naar de speciale informatieavond van de gemeente! Na aanmelding bij h.oosterhuis@harderwijk.nl ontvangt u een uitnodiging en meer...

Speeltoestellen in Ermelo

In de afgelopen tijd heeft de gemeente Ermelo vragen gehad over plaatsing van speeltoestellen in andere straten en buurten, waar nu nog geen speelgelegenheid is. Op dit moment onderzoekt de gemeente naar de mogelijkheden hiervoor. Eind september is daar meer duidelijkheid over.