Informatiebijeenkomst ondernemersfonds Harderwijk

Het bestuur van de Bedrijvenkring Harderwijk en de ‘Initiatiefgroep Ondernemersfonds Harderwijk’ nodigt alle ondernemers gevestigd in de gemeente Harderwijk uit voor een informatiebijeenkomst over de mogelijke start van een gemeentebreed Ondernemersfonds/Investeringsfonds in de gemeente Harderwijk vanaf het jaar 2021. Een Ondernemersfonds is een constructie voor en door ondernemers en vastgoedeigenaren met als doel investeringen die gezamenlijk als wens worden geformuleerd. Er wordt een gebied aangewezen (in het voorstel de gemeentegrens) waarbinnen alle ondernemers en vastgoedeigenaren mee investeren in de aantrekkelijkheid...

Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst Harderwijk

Op woensdag 8 januari 2020 houdt de gemeente Harderwijk de nieuwjaarsbijeenkomst in het Huis van de Stad. Tijdens deze bijeenkomst staat het thema ‘Vrijheid’ centraal en wordt de Piet Dijkstra Prijs weer uitgereikt. Iedereen is welkom op 8 januari van 19.30 tot 21.30 uur in het Huis van de Stad, Havendam 56. Nadere informatie volgt begin december.

Harderwijk start proef met vuurwerkvrije zones

De gemeente Harderwijk houdt een proef met vuurwerkvrije zones tijdens de komende jaarwisseling. Er komt een vrijwillige vuurwerkvrije zone, waarbij bewoners zelf een belangrijke rol spelen in de handhaving. Daarnaast gaat de gemeente op verzoek van eigenaren van publieksgebouwen verplichte vuurwerkvrije zones aanwijzen. Het besluit komt voort uit de motie ‘Aanpak vuurwerkoverlast’. Vuurwerkvrije zones zijn zones waarbinnen geen vuurwerk afgestoken mag worden. Ze zijn bedoeld om de overlast veroorzaakt door het afsteken van vuurwerk binnen die zone terug te dringen...

Politie-oefening in Harderwijk

Op woensdag 27 november voert de politie op meerdere plekken rondom het horecagebied in Harderwijk een oefening uit. Deze oefening richt zich op het omgaan met verstoringen van de openbare orde. Verschillende samenwerkingspartners van de politie werken hieraan mee. De oefening vindt plaats tussen 13.30 en 21.30 uur. Sommige straten kunnen hierdoor op bepaalde momenten wat minder bereikbaar zijn. Tijdens de oefening zijn aanspreekpersonen aanwezig voor het beantwoorden van uw vragen. Met deze oefening willen de veiligheidspartners en de gemeente...

Meer laadpalen voor elektrische auto’s in Harderwijk en Hierden

De gemeente gaat het aantal oplaadpalen voor elektrische auto’s in de binnenstad uitbreiden. Dat staat in een plan van aanpak over uitbreiding laadpalen voor Harderwijk en Hierden. Er zijn nu 24 oplaadpunten in de binnenstad en er komen er voor 2025 60 bij. De oplaadpunten zijn bedoeld voor bewoners, bezoekers en werkers in de binnenstad. Het plan voorziet ook in de plaatsing van oplaadpunten in de overige wijken van Harderwijk en Hierden. “We willen in de gemeente uiteindelijk 712 laadpalen...

Inloopavond over schuilstallen en paardenbakken in het buitengebied

Op dinsdag 26 november is er een inloopavond over de nieuwe regels voor schuilstallen en paardenbakken. Die inloopavond vindt plaats in het dorpshuis Hierden van 19.30 uur tot 21.00 uur. Er staan thematafels waar informatie wordt gegeven over schuilstallen en paardenbakken en over de voorwaarden om deze te plaatsen. Het college van B&W heeft op 1 oktober de beleidsregels ’Schuilstallen en paardenbakken’ vastgesteld. Hiermee kan ingespeeld worden op de toenemende vraag naar schuilstallen en paardenbakken in het buitengebied. Het beleid bevat...

Wethouder geeft verkeersles op school in Harderwijk

Wethouder Jeroen de Jong van Harderwijk heeft afgelopen vrijdag de gastles 'Op de fiets even niets' over mobieltjes in het verkeer gegeven aan leerlingen van de groepen 7 en 8 van KBS Wolderweide. Na afloop van de les spoot hij samen met een aantal leerlingen met krijtverf op het schoolplein het MONO campagne sjabloon.

Emma Heesters, Romy Monteiro, Trinity, Mannes Bakker & Silver in Kerst met de Zandtovenaar

KRO-NCRV viert dit jaar Kerst in Harderwijk samen met zandkunstenaar Gert van der Vijver, Emma Heesters, Romy Monteiro, Trinity, Mannes Bakker en Silver. Op de Vischmarkt in Harderwijk ‘vertelt’ Zandtovenaar Gert van der Vijver samen met de artiesten tijdens dit familie-evenement het verhaal van de geboorte van Jezus met indrukwekkende zandtekeningen. KRO-NCRV-presentator Edson da Graça vertelt dit jaar het kerstverhaal. Het evenement vindt plaats op woensdag 11 december om 19.00 uur op de Vischmarkt in Harderwijk en de uitzending...

College Harderwijk op bezoek tijdens bedrijvenontmoetingsmiddag

Ook dit jaar was er weer een bedrijvenontmoetingsdag, ditmaal georganiseerd door de bedrijvenkring Harderwijk. Het college bezocht afgelopen vrijdag een aantal bedrijven op Lorentz. Marree Bouw, AWL Techniek, Dolphin Metsl Separation, Van der Vaart Schoonmaak - en Bedrijfsdiensten en Machinefabriek Harderwijk stonden op het programma. De ontwikkelingen op bedrijventerrein Lorentz III stonden centraal.

Lunchsessie Krachtig Kleurrijk Harderwijk bij SBBH

Op donderdag 21 november waren maatschappelijke organisaties en de gemeente Harderwijk te gast bij Stichting Bevordering Betrokkenheid Harderwijk (SBBH) aan de Gelreweg voor een lunchsessie van Krachtig Kleurrijk Harderwijk. De lokale alliantiepartners schoven aan de lunchtafel en maakten kennis met de gastorganisatie. De SBBH is onder andere organisator van het jaarlijks Festival Kleurrijk Harderwijk. Ook de nieuwe adviseur van Krachtig Kleurrijk Harderwijk, de heer Ragaiy Sinout was aanwezig. Ragaiy Sinout gaat de organisaties die de intentieverklaring Krachtig Kleurrijk Harderwijk hebben...