Medewerkers St Jansdal besmet met coronavirus

Uit het contactonderzoek onder medewerkers van ziekenhuis St Jansdal, locatie Harderwijk, blijkt dat drie van hen het coronavirus hebben opgelopen. De betreffende medewerkers zitten in thuisisolatie en worden door de GGD in de gaten gehouden. De besmettingen hebben vooralsnog geen gevolgen voor de patiëntenzorg in het St Jansdal. Wel heeft het ziekenhuis extra voorzorgsmaatregelen genomen om patiënten en medewerkers te beschermen en zo de kans op het overbrengen van het virus te verkleinen.

Coronapatiënt St Jansdal Harderwijk overleden

In ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is een oudere patiënt overleden als gevolg van het coronavirus. De patiënt had al een zwakke gezondheid. Volgens nieuwe richtlijnen geven het RIVM en de GGD Noordoost Gelderland geen details over geslacht, leeftijd en woonplaats van de overledene.

Harderwijker ereburger Dim van Rhee overleden

Dim van Rhee, drager van de Erepenning van Harderwijk, is overleden. De heer Van Rhee heeft zich met veel gedrevenheid en passie gedurende tientallen jaren op uitzonderlijke wijze verdienstelijk gemaakt voor de gemeente Harderwijk en haar inwoners. Van 1985 tot 2001 was hij gemeenteraadslid. De vele initiatieven en activiteiten die hij ontplooide op sociaal, politiek, bestuurlijk, cultureel en historisch gebied hebben grote indruk gemaakt op velen. Zijn verbondenheid met en inspanningen voor de gehele gemeente zijn van bijzondere waarde geweest voor...

Raadsleden Harderwijk bezoeken De Roef

Vandaag gaan de leden van de raadscommissie Samenleving op bezoek bij De Roef. Ze hebben het dan over de toekomst van De Roef. De inloopbijeenkomst is van 19.00 - 20.00 uur. Op 18 juli 2019 heeft de gemeenteraad van Harderwijk ingestemd met de uitgangspunten voor een nieuw multifunctioneel centrum (MFC). De Roef 2.0. In de afgelopen periode is er gewerkt aan het uitwerken van de programmatische en ruimtelijke vertaling van dit plan. De raadsleden worden op donderdag 12 maart...

Werkzaamheden Ooster Mheenweg in Harderwijk

In Harderwijk is gestart met het herstraten van de Ooster Mheenweg (het laatste gedeelte naar het boerenstrandje). De bestaande klinkers worden opnieuw gelegd zodat de weg weer begaanbaar en veilig wordt voor fietsers en mindervaliden. De werkzaamheden duren tot 10 april.

Convenant Veilig Uitgaan Harderwijk

In Harderwijk werken horeca, politie en gemeente sinds 2013 samen om het uitgaan in Harderwijk zo veilig mogelijk te maken en houden. Afgelopen week ondertekenden de drie partijen de update van het Convenant Veilig Uitgaan Harderwijk. Hiermee bekrachtigen zij de samenwerking. Namens Koninklijke Horeca Nederland tekende de heer Schuurkamp, voorzitter van de afdeling Harderwijk. De andere handtekeningen werden gezet door de heer Eveleens, teamchef Politie Veluwe-West en burgemeester Van Schaik. In het Convenant Veilig Uitgaan Harderwijk zijn werkafspraken gemaakt over bijvoorbeeld...

Coronabesmetting bij patiënt in ziekenhuis St Jansdal

In ziekenhuis St Jansdal, locatie Harderwijk, is bij een patiënt in de kliniek het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) vastgesteld. Het gaat om een patiënt die via de spoedeisende hulp is heropgenomen met luchtwegklachten en koorts. De betreffende patiënt wordt conform protocol verpleegd in strikte isolatie. Andere patiënten die in contact zijn geweest met deze patiënt worden geïsoleerd verpleegd en nauwkeurig gecontroleerd op ziekteverschijnselen. Door het St Jansdal is direct een contactonderzoek opgestart onder patiënten en medewerkers. Eventueel vervolgonderzoek wordt in overleg met...

Wijkvernieuwing Tinnegieter in Harderwijk

UWOON wil op het woonveld Marijkelaan en Margrietlaan 78 energiezuinige en gasloze woningen bouwen. Koken en verwarmen gebeurt door middel van elektriciteit. Ook worden alle nieuwbouwwoningen voorzien van een warmtepomp en zonnepanelen op het dak. De woningen krijgen daardoor energielabel A; iets waar bewoners direct voordeel van hebben. Het aanbod bestaat uit eengezinswoningen, appartementen, beneden-bovenwoningen en levensloopbestendige woningen. De vijf eengezinswoningen aan de Bernhardlaan wil UWOON energiezuinig maken. Ook deze woningen krijgen dan label A. Om het plan te laten slagen,...

Aftrap bijeenkomst SBBH

Afgelopen week kwamen migranten(organisaties) uit Harderwijk bij elkaar voor de startbijeenkomst Samen Kleurrijk in het Huis van de Stad. Met het deelproject Samen Kleurrijk Harderwijk wil de gemeente positieve Harderwijkers die hart hebben voor de lokale samenleving activeren. Tijdens het Structureel Overleg Migrantenorganisaties (SOM) vorig jaar werd vanuit de migrantenorganisaties aangegeven dat er behoefte is aan professionalisering. De komende maanden gaat oud-wethouder Pieter Teeninga samen met Ragaiy Sinout (adviseur Krachtig Kleurrijk Harderwijk) langs bij migrantenorganisaties om te inventariseren wat de...