CAI Harderwijk: 100% verglazing buitengebied

CAI Harderwijk breidt het netwerk verder uit. Ook inwoners van het buitengebied van Harderwijk en Hierden krijgen een aansluiting op het glasvezelnetwerk. Bij een vraagbundeling in november en december kwam de positieve respons op 63 procent van de adressen in het gebied. Als de aanleg eind 2018 klaar is, is Harderwijk de eerste 100% vverglaasde gemeente van Nederland, stelt CAI Harderwijk. De netwerkuitbreiding is kostenverantwoord aan te leggen dankzij aansluiting bij initiatieven in Ermelo en Nunspeet van CIF. De...

Harderwijk wordt ‘regenbooggemeente’

Komende donderdag tekent de gemeente Harderwijk een convenant waarmee de gemeente een regenbooggemeente wordt. Doel is om beleidte maken om sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie te bevorderen. Het geven van meer voorlichting aan met name jongerenstaat daarbij voorop. ook moet homoseksualiteit meer bespreekbaar worden gemaakt op Harderwijkse scholen. Tot slot heeft het convenant ook een symbolische waarde. 

Harderwijk wil respijthuis voor ontlasten mantelzorgers

Harderwijk wil een respijthuis om mantelzorgers te ontlasten. De gemeente wil de komende vier jaar bijna 840.000 euro uittrekken voor het zogenoemde samenbeleid, ofwel het beleid waarmee inwoners van Harderwijk en Hierden met elkaar vorm geven aan de samenleving, meldt dagblad de Stentor. De opzet is om iedereen in staat te stellen mee te doen en in de samenleving van betekenis te zijn. Het gaat dan met name om vrijwilligerswerk, mantelzorg en inwonersinitiatieven. Een van de intiatieven in het...

Meekijken met politie Putten, Ermelo en Harderwijk tijdens kerst

Politie Putten, Ermelo en Harderwijk bieden komende kerst de mogelijkheid om een nachtdienst met de agenten mee te kijken. Op kerstavond en nacht posten de agenten foto’s, filmpjes en de meldingen waar ze naar toe gestuurd worden op social media. Het gaat om de zogeheten 'Volgdienst 24 december'. Personen die mee willen kijken moeten zich wel aanmelden via de facebookpagina van de politie.

College Harderwijk komt met subsidie voor inrichting terrassen Strandboulevard

Het college van Harderwijk heeft het Beeldkwaliteitsplan (BKP) Terrassen Boulevardgebied vastgesteld. Het BKP biedt de basis voor een uniforme, hoogwaardige inrichting van het Boulevardgebied. Dat draagt bij aan het ambitieniveau om de Boulevard te transformeren tot een aantrekkelijk uitgaans- en verblijfsgebied voor inwoners en bezoekers van Harderwijk. In het Beeldkwaliteitsplan (BKP) is omschreven aan welke eisen terrasschermen en parasols moeten voldoen. Denk daarbij aan voorschriften aan eisen op het gebied van kleurstelling, materiaalkeuze, flexibiliteit, maatvoering en reclame. Om de gewenste inrichting...

Van Schaik boos over vernieling speeltoestel Harderwijk

In Harderwijk is voor de tweede keer in korte tijd brand gesticht in een speeltoestel aan de Weverskamp. De politie vraagt personen die iets gezien of gehoord hebben dat te melden via 0900-8844. Burgemeester Harm-Jan van Schaik heeft op Twitter boos gereageerd op de vernieling: ‘Wat bezielt iemand speeltoestellen voor kinderen in brand te steken? Ze verpesten hiermee voor veel kinderen uit de buurt het speelplezier’, aldus de burgervader. Foto: Erik Immerzeel / politie Harderwijk.

Vogelgriep oorzaak dode zwanen Harderwijk

De dode zwanen die langs de kust van Harderwijk zijn aangetroffen zijn onderzocht en getest op vogelgriep. Hieruit is gebleken dat de vogels dezelfde vogelgriepvariant hadden als de eenden bij het bedrijf in Biddinghuizen. Deze variant heeft geen connectie met een Aziatische variant die ziekte bij mensen veroorzaakt. Bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is melding gemaakt van de uitslag van het onderzoek.  De regelingen van het ministerie om besmetting te voorkomen hebben alleen betrekking op dieren in...

Nieuwe coffeeshop in Harderwijk

Stichting Columbus wordt de nieuwe exploitant voor een coffeeshop in Harderwijk. Burgemeester Van Schaik heeft besloten dat hij de beschikbare gedoogverklaring en exploitatievergunning voor een coffeeshop aan Stichting Columbus verleent. Na beoordeling op basis van het coffeeshopbeleid heeft deze stichting de hoogste waardering gekregen. Burgemeester Van Schaik heeft er vertrouwen in dat met Stichting Columbus een partij is gevonden die oog heeft voor het belang van de samenleving; en die in verbinding met de (lokale) instanties een coffeeshop gaat...

Harderwijk voert baluwe zone in op Goosenskamp

De gemeente Harderwijk gaat met een nieuwe blauwe zone de parkeeroverlast tegen. Het gaat concreet om de Goosenskamp. Doel is het parkeren van werkers en bezoekers van de nabijgelegen binnenstad tegen te gaan. De maximum parkeertijd wordt twee uur, net als nu al het geval is in de Burgemeester Numanlaan. Buurtbewoners kunnen regelmatig geen plek vinden voor de eigen auto of die van hun bezoek omdat werkers in de binnenstad en winkelend publiek er gratis kunnen parkeren, op loopafstand...

Stadspartij Harderwijk Anders verandert naam

De Stadspartij Harderwijk Anders verandert haar naam. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart treedt de partij naar buiten met de verkorte naam Harderwijk Anders. Fractievoorzitter Jack van Zundert keert niet terug in de raad. Reden is dat hij voor een groot deel buiten Harderwijk woont. hij staat op verzoek van het bestuur als lijstduwer op de 'ereplaats'. De huidige wethouder Gert Jan van Noort wordt de nieuwe lijsttrekker.