Putten praat recreatieondernemers bij

De gemeente Putten organiseert op woensdag 25 september een bijpraatavond voor eigenaren, ondernemers en gebruikers van vakantieparken. De avond vindt plaats in Partycentrum & Pannenkoekhuis de Huifkar, Kerkstraat 67. Aanvang 20.00 uur. De afgelopen jaren hebben zich tal van ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van de verblijfsrecreatie. Binnen het programma Vitale Vakantieparken spannen gemeenten en ondernemers op de Noord-Veluwe zich samen in om de kwaliteit van de parken te verbeteren. Ook is door de gemeente Putten actief ingezet op het...

Putten zoekt duurzame huizen

De gemeente Putten doet mee aan de Nationale Duurzame Huizen Route op zaterdag 2 en 9 november. Enkele woningen in Putten zijn al aangemeld. De Nationale Duurzame Huizen Route is op zoek naar nog meer duurzame huizen in Putten. Goed geïsoleerde huizen, zonnepanelen, zuinige HR-ketels, gebruik van natuurlijke materialen; elke ervaring is bruikbaar om een ander op weg te helpen.

Ewoud ’t Jong gestart als nieuwe wethouder

Ewoud ’t Jong is tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 5 september benoemd en geïnstalleerd als nieuwe wethouder van de gemeente Putten. ’t Jong volgt Nico Gerritsen op die woensdag 4 september afscheid nam als wethouder. “Ik kijk er naar uit om mijn kennis en ervaring vanaf nu als wethouder in te zetten voor de Puttense samenleving”, aldus ’t Jong. ’t Jong is verantwoordelijk voor dezelfde portefeuilles als zijn voorganger: Financiën, ICT en informatieveiligheid, Monumenten, Ruimtelijke ordening, Vergunningverlening/bouwen en Wonen/volkshuisvesting. Ook...

Nieuwe leveranciers voor hulpmiddelen

Inwoners van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet,Oldebroek, Putten en Zeewolde kunnen vanaf 1 oktober voor hulpmiddelen als rolstoelen en scootmobielen terecht bij twee nieuwe leveranciers: RSR Revalidatieservice en Medipoint. Inwoners die na 1 oktober voor het eerst een hulpmiddel van hun gemeente in bruikleen krijgen, kunnen voor één van de twee leveranciers kiezen. Mensen die voor 1 oktober al gebruik maakten van hulpmiddelen houden voorlopig nog hun oude leverancier. Voor inwoners met meerdere hulpmiddelen is geregeld dat zij zo...

Mantelzorgcompliment aanvragen

Het Mantelzorgcompliment is een jaarlijkse waardering van de gemeente Putten voor mantelzorgers. Wordt er onbetaald voor u gezorgd? En vindt u dat diegene die u verzorgt een compliment verdient? Vraag dan het Mantelzorgcompliment aan ter waarde van € 100,00. U kunt het Mantelzorgzorgcompliment aanvragen als u aan de volgende punten voldoet: mantelzorg geleverd in 2019; gedurende een periode van meer dan 3 maanden; besloeg meer dan 8 uur per week; het ging om onbetaalde zorg; zorgvrager woont in Putten. Speciale waardering Dit jaar is er een speciale...

Cursus JVTC weer bij SDC Putten

Na eerder succes, gaat ook komend seizoen bij SDC Putten de basismodule JVTC worden gehouden in samenwerking met de KNVB. De cursus is bedoeld voor trainers, leiders en coördinatoren die wat extra ondersteuning willen bij het trainen, coachen en begeleiden van jeugdteams. Het gaat dan vooral om de leeftijdsgroepen O8 t/m O13. De bijeenkomsten zijn op: bijeenkomst 1 vrijdag 13-09-2019 bijeenkomst 2 vrijdag 20-09-2019 bijeenkomst 3 vrijdag 04-10-2019 bijeenkomst 4 vrijdag 08-11-2019 De bijeenkomsten zullen rond 18.00 uur starten. Elke bijeenkomst zal ongeveer 3 klokuren duren...

Blauwe diesel voor huisvuilwagens gemeente Putten

De twee inzamelwagens voor huisvuil rijden het komende jaar op blauwe diesel in plaats van gewone diesel. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders onlangs besloten. Na een jaar vindt er een evaluatie plaats. Het college overweegt bij een positieve uitkomst om de schonere brandstof voor het hele wagenpark van de buitendienst in te voeren. Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de gemeente Putten. Het gebruik van blauwe diesel sluit aan op de doelstellingen van het coalitieakkoord en...

Open middag brandweer Putten zaterdag 14 september

De brandweer in Putten is 1 van de 56 brandweerposten in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Dag en nacht staan 30 vrijwilligers klaar om uit te rukken als er ergens hulpverlening gewenst is of brand uitbreekt. Graag laten zij zien wie zij zijn en wat zij doen. Daarom organiseert de brandweer een actieve en informatieve open middag op zaterdag 14 september. Van 12.00 tot 16.00 uur is iedereen welkom om kennis te maken met de brandweer in Putten. In en...

Beperkte dienstverlening gemeente Putten

De gemeentelijke organisatie van Putten verhuist deze week terug naar het gemeentehuis. De publiekswinkel aan de Verlengde Dorpsstraat is deze week grotendeels open, maar de dienstverlening is beperkt door de verhuizing. Daardoor kan het bijvoorbeeld langer duren om documenten in orde te maken. Daarnaast zijn medewerkers tijdens de verhuizing beperkt telefonisch bereikbaar. De publieksbalies zijn ook in de verhuisweek van 08.30 tot 12.30 uur geopend en tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Let op: op vrijdag 13 september zijn de publieksbalies...

Avond van het Woonvraagstuk op dinsdag 10 september

De gemeente Putten werkt samen met woonpartners en inwoners van Putten aan een nieuwe woonvisie. Om tot een goede woonvisie te komen, heeft de gemeente inzicht nodig in uw wensen en behoeften rondom wonen. Daarom bent u van harte welkom op de Avond van het Woonvraagstuk op dinsdag 10 september in het vernieuwde gemeentehuis van Putten, Fontanusplein 1. De avond start om 19.00 uur met inloop vanaf 18.30 uur. Atrivé geeft eerst een korte presentatie over de conclusies uit de...