Verlenging onttrekkingsverbod

Het verbod om water vanuit oppervlaktewaterlichamen te onttrekken is verlengd tot en met 9 oktober en geldt voor het gehele beheergebied van het waterschap.
Op grond van artikel 3.7 van de keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 is het waterschap bevoegd, ingeval van grote schaarste aan water dan wel ingeval een zodanige omstandigheid dreigt te ontstaan, een algemeen verbod tot wateronttrekking uit oppervlaktewaterlichamen uit te vaardigen.
Voor meer informatie over het onttrekkingsverbod kunt u bellen met (055) 5 272 600.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *