Financiële positie Ermelo onder druk

De financiële positie van de gemeente Ermelo is de afgelopen jaren onder druk komen te staan. Hierdoor was de vorige Programmabegroting 2019-2022 niet budgettair sluitend voor meerdere jaren. De belangrijkste redenen zijn: afschaffing van de Precariobelasting het hoge ambitieniveau van Ermelo nieuw beleid de hoeveelheid zogenaamde ‘pijplijnonderwerpen’ waar destijds nog geen prijskaartje aan was gehangen. Het college van B&W startte hierop met een begrotingsdoorlichting en de raad ging over tot een Kerntakendiscussie (“wat voor gemeente willen we zijn”). Bij het maken van deze Programmabegroting...

Gert Jan Brouwer beëdigd tot fractievertegenwoordiger van VVD Ermelo

De burgmeester van Ermelo heeft te midden van de gemeenteraad Gert Jan Brouwer beëdigd tot fractievertegenwoordiger van de VVD. De beide raadsleden Herma van der Weide-van ’t Hof en Monique van den Broek zijn erg blij met de versterking door de 54-jarige ondernemer. Gert Jan Brouwer is CEO van Frontline Rigging Consults B.V., een bedrijf tot overal in de wereld grote evenementen faciliteert. Het hoofdkantoor bevindt zich in De Meern. Gert Jan Brouwer is geboren en getogen in Ermelo, woonachtig...

Bladkorven in Harderwijk

In de komende periode gaan de buitendienstmedewerkers van Harderwijk en aannemers aan het werk met het wegblazen van de herfstbladeren. Met veegwagens en meerdere bladblazers gaan ze de strijd aan met het blad. Het blad wordt verzameld en naar de composthoop gebracht. Blad van de gemeentebomen dat in uw tuin, straat of stoep ligt kunt u verzamelen. Er staan meerdere bladkorven in Harderwijk en Hierden waar u het blad in kunt doen. Hiervoor zijn speciale locaties aangewezen. In het buitengebied...

Gehandicaptenraad Barneveld positief verrast over toegankelijkheid nieuwe horeca

De Gehandicaptenraad Barneveld heeft de toegankelijkheid getest van horeca in Barneveld. De testers waren vooral positief verrast over de toegankelijkheid van de nieuwe horecagelegenheden in Barneveld. Alle bezochte zaken ontvangen binnenkort een rapport met adviezen en verbeterpunten. De testen waren tijdens de Week van de Toegankelijkheid. Op vrijdag 11 oktober heeft de Gehandicaptenraad Barneveld 8 horecazaken getoetst op toegankelijkheid voor zowel visueel als lichamelijk gehandicapten. Peter de Bliek van de Gehandicaptenraad Barneveld en een van de testers: "We waren vooral...

Inwoners en gemeente praten over windenergie

Op woensdagavond 9 oktober was er een informatiebijeenkomst voor inwoners over windenergie in Harderwijk. De gemeenteraad had al eerder besloten mee te werken aan de Structuurvisie Wind van de provincie Gelderland. Een volgende stap was het vinden van geschikte locaties voor de windmolens. De mogelijkheden voor windmolens op het bedrijventerrein Lorentz zijn nu onderzocht. Voorlopig wil de gemeente op twee locaties langs de Lorentzhaven windmolens plaatsen. Daarnaast zou een derde molen moeten komen op het terrein van de zuiveringsinstallatie. Er...

Gelderland werkt mee aan Topsport die inspireert

Gelderland ondertekende samen met 5 andere provincies, NOC-NSF, de Vereniging Nederlandse gemeenten en minister Bruno Bruins het deelakkoord ‘Topsport die Inspireert’ van het Nationaal Sportakkoord. Doel is om topsport en topsportevenementen nog meer te laten inspireren in Nederland. ‘Veel mensen zullen een bijzondere herinnering hebben aan zo’n moment dat we met zijn allen onze mannen of vrouwen toejuichten. Die momenten verbinden ons als samenleving’. Aldus Gedeputeerde Jan Markink. In het akkoord ‘Topsport die Inspireert’ spreken de ondertekenaars af zich in...

Meedoen met 75 jaar vrijheid in Harderwijk, meld u aan

In 2020 vieren we 75 jaar vrijheid. Een belangrijk thema waar Harderwijk als stad aandacht aan wil geven. Het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid wil de gemeente graag voor en door de stad laten organiseren. Er is een stuurgroep samengesteld waarin verschillende organisaties vanuit de stad zijn vertegenwoordigd. Er is een eenmalig bedrag van € 50.000,00 beschikbaar om alle activiteiten te organiseren. Het bedrag wordt beschikbaar gesteld aan de stuurgroep die dit coördineert. Alle organisaties en instellingen worden opgeroepen...

Nieuwe stap in ontwikkeling Landgoed Veldwijk

GGz Centraal en de gemeente Ermelo werken samen aan de herontwikkeling van Landgoed Veldwijk. De structuurvisie ‘Landgoed Veldwijk & De Hooge Riet’, eerder vastgesteld door de gemeenteraad, is de basis van het nieuwe ontwikkelingsplan. GGz Centraal heeft dit plan uitgewerkt en aan het college laten zien. Het college heeft nu akkoord op het plan gegeven. Het plan komt eind oktober nog in de gemeenteraad. Het landgoed wordt verdeeld in 4 te ontwikkelen gebieden. In het plan staan de regels voor...

Harderwijk en Café de Liefde bereiken overeenstemming over afwikkeling pand Havendam

Gemeente Harderwijk, Ontwikkelingscombinatie Waterfront Harderwijk V.O.F. en Stichting Café de Liefde hebben overeenstemming bereikt over de afwikkeling van gesprekken rondom de horecagelegenheid die ontwikkeld zou worden op de Havendam. De gemeente betaalt stichting Café de Liefde uit coulance een vergoeding. De initiatiefnemers kunnen nu op zoek naar een alternatieve locatie voor hun horecagelegenheid. De gemeente heeft daarin een faciliterende houding. Eerder dit jaar besloot het College na gesprekken met bewoners om op de plek de Havendam het Havenkantoor te ontwikkelen...