Geen afgifte reisdocumenten in Ermelo

Maandag 24 juni wordt apparatuur voor de reisdocumenten vervangen. Tijdens de installatie kan de gemeente geen reisdocumenten inklaren of afgeven. Ook spoedaanvragen kunnen niet worden verwerkt. Gewone aanvragen voor een reisdocument worden die dag wel verwerkt. Als alles goed verloopt, kun je dinsdag 25 juni weer terecht voor het ontvangen van reisdocumenten.

Conferentie Respijtzorg in Harderwijk

Afgelopen week kwamen mantelzorgers en professionals naar de conferentie over respijtzorg in het Huis van de Stad. Wethouder Gert Jan van Noort opende de conferentie; “De gemeente Harderwijk heeft mantelzorg en vrijwilligerswerk hoog op de agenda staan. Met het beleidsplan ‘Harderwijk zijn wij samen’ willen we respijtzorg (tijdelijk overnemen van mantelzorg) bespreekbaar maken in Harderwijk. Want het is belangrijk om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen, zodat zij de zorg kunnen volhouden.” De ambitie van de gemeente Harderwijk is om aanbod...

Putten zoekt nieuwe buurtbemiddelaars

Het aantal meldingen van burenoverlast is de afgelopen 5 jaar met 40 procent gestegen. Radiolawaai, blaffende honden, een overhangende boom, pesterijen, stankoverlast. Zomaar enkele voorbeelden die oorzaak kunnen zijn van irritatie onder buren en buurtbewoners, soms oplopend tot diepgaande conflicten. Dat is jammer, want dat gaat ten koste van de leefbaarheid, de gezondheid en het leefplezier. Buurtbemiddeling helpt om burenruzies op te lossen. Buurtbemiddeling in Putten is een initiatief van de gemeente, de woningstichting en de politie. Getrainde vrijwilligers luisteren...

Nieuwe website gemeenteraad Harderwijk

De gemeenteraad heeft een nieuwe verbeterde website. Hier vindt u alles over de raadsvergaderingen, de commissievergaderingen maar ook hoe u invloed kunt hebben op te nemen besluiten van de raad. Het adres van de website van de gemeenteraad: https://ris2.ibabs.eu/Harderwijk

Gemeente Putten zoekt familieleden van razziaslachtoffers

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de razzia van 1 en 2 oktober 1944 plaatsvond. De gemeente Putten en de Stichting Oktober 44 werken samen aan een programma rondom deze herdenking. Eén van de onderdelen is een bijeenkomst voor familieleden van razziaslachtoffers. Zo'n bijeenkomst is ook gehouden bij de 65e en 70e herdenking en dit is door de familieleden erg gewaardeerd. Het doel van deze bijeenkomst is een informele ontmoeting tussen familieleden van razziaslachtoffers. De organisatie van de...

Aardgasvrij wonen in Harderwijk en Hierden

Bestuurders van woningcorporaties UWOON, Omnia Wonen, netbeheerder Alliander, lokale energiecoöperatie Endura, energieloket Veluwe Duurzaam en de gemeente Harderwijk hebben de uitvoeringsstrategie aardgasvrij wonen in de gemeente Harderwijk ondertekend. De 6 organisaties zijn sinds de zomer van 2018 bezig met de uitdaging die de Nederlandse overheid aan gemeenten heeft opgelegd: woonwijken voor 2050 aardgasvrij maken. De overgang naar aardgasvrij wonen is een langdurig en complex traject en heeft een direct effect op de leefomgeving. Daarom is met nadruk gekozen voor samenwerking...

Zorgen na steekincident asielzoekerscentrum Harderwijk

De gemeente, COA, politie en openbaar ministerie hebben een bijeenkomst georganiseerd voor de bewoners van de direct omliggende straten van het asielzoekerscentrum naar aanleiding van het steekincident dat op het asielzoekerscentrum Harderwijk heeft plaatsgevonden. De 10 aanwezige buurtbewoners zijn geïnformeerd over de stand van zaken rond het incident en kregen vooral de gelegenheid hun zorgen te delen. Over de precieze toedracht van het incident is nog geen informatie te geven. Nader onderzoek vindt nog plaats. Het COA geeft aan dat...

Processierups bij Dindoa

Dindoa is tot de ontdekking gekomen dat er op de eiken rondom het speeltuintje en de fietsenstalling nesten zitten met processierupsen. Er is een lint omheen gezet om aan te geven om welke plekken het gaat. Zorg dat je uit de buurt blijft van deze nesten en de processierupsen, want contact met de brandharen van deze rupsen kan vervelende klachten veroorzaken. De nesten zijn te herkennen aan bomen die ingepakt lijken door dikke witte lagen. De club heeft dit...

Ambassadeurs denken mee over nieuw sportcentrum Ermelo

De voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe zwembad en de sporthal zijn in volle gang. Er worden al volop plannen gemaakt voor de invulling van het nieuwe sportcentrum. Wethouders Van der Velden en Klappe betrekken hier ook plaatselijke sportcoryfeeën bij. Zij zijn de ambassadeurs van het sportcentrum. Op dit moment wordt de bouw van het sportcentrum voorbereid. Naast de bouwkundige zaken moet er een passende invulling van het nieuwe sportcentrum komen. Het gemeentelijk sportbedrijf InterActie is verantwoordelijk voor het...

Officiële opening oude Stadhuis Harderwijk

Op symbolische wijze heeft burgemeester Harm–Jan van Schaik het oude Stadhuis aan de Markt in Harderwijk geopend. In september is het pand volledig klaar en open voor publiek. Wethouder Jeroen de Jong ging tijdens de openingsbijeenkomst in op de renovatie van het pand. Met schrijver Jos Kunne reikte hij vervolgens de eerste exemplaren van het boek ‘Het gouden hart van de stad – Het Oude Stadhuis van Harderwijk’ uit. Burgemeester Van Schaik opende samen met plaatsvervangend voorzitter van de raad Laurens...