Vacatures

Vacatures bij VeluweFM (Vrijwilligerswerk)

Op 27 februari 2021 bestond VeluweFM alweer 23 jaar. Begonnen als Radio Putten, met een handjevol medewerkers en alleen uitzendingen in het weekend, bleek al snel dat er behoefte was aan meer zendtijd. In zeer korte tijd kon en mocht het radiostation 24 uur per dag uitzenden. Al gauw sloot de gemeente Ermelo zich aan bij Radio Putten en de naam werd gewijzigd in VeluweFM

Het aantal medewerkers groeide gestaag, zo ook de diversiteit in programma’s. Het laatste wapenfeit is dat Harderwijk FM en VeluweFM, na een aftastende samenwerking vanaf 2017 eind 2020 gefuseerd zijn onder de naam VELUWEFM, zodat de omroep een nog breder draagvlak heeft gekregen.

Tegenwoordig zijn er zo’n 80 vrijwilligers met veel plezier werkzaam bij de omroep. Het streven van de media-instelling was en is voor iedereen die graag naar de radio luistert een passend muzikaal, informatief, educatief en cultureel programma te brengen. En dat lukt!

Om dit de komende 20 jaar te laten slagen, maar vooral ook om alle veranderingen in het medialandschap binnen de omroep te integreren, zijn en blijven we altijd op zoek naar energieke, creatieve vrijwilligers die hun passie en vrije tijd willen inzetten op het gebied van:
Programmamaken: Het bedenken, opzetten en uitvoeren van nieuwe programma’s.
Radiopresentatie: Het presenteren van bestaande of nieuwe programma’s. Ook is het mogelijk om toe te treden tot bestaande programma-teams.
Radiotechniek: Het technisch realiseren van programma’s. (Opnemen en/of ‘Schuiven’)
Beeldregistratie: Het opnemen of weergeven van beelden t.b.v. Website, Kabelkrant, TV, Youtube-kanalen etc.
Podcasts: Het bedenken en realiseren op technisch en inhoudelijk vlak van verdiepende items.
Nieuwsgaring en nieuwsvoorziening: Het verzamelen en gebruiksklaar maken van actueel lokaal, regionaal en eventueel landelijk nieuws.
Sociale media: Het verspreiden van relevante informatie op Sociale Media en het verzamelen van gegevens en info vanaf hetzelfde platform.
Website onderhoud: Het up-to-date houden van onze gehele website.
Auditieve als optische editing: Nabewerking tot een gebruiksklaar item van zowel geluidsopnames als beeldregistraties.
Sportverslaggeving: Reporters voor de live sportprogramma’s, maar ook voor onze programma’s met voor- en nabeschouwingen.
Interviews: Het interviewen van relevante personen voor politieke, culturele of maatschappelijke programma’s
Etc. Etc.

Bij alle bovenstaande taken krijg je te maken met onze dagelijkse coördinator, die je wegwijs maakt binnen VeluweFM, in de materie en de werkwijze en waarmee je je uiteindelijke takenpakket bespreekt.

Ook stagiaires en personen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn welkom.
Voor meer informatie kan men op afspraak terecht tussen 9:00 en 17:00 uur bij
VeluweFM, Brinkstraat 91 te Putten. 0341-360148, vrijwilliger@veluwefm.nl