Bedrijventerreinen De Sypel en Overveld behouden KIWA-certificaat

Bedrijventerreinen Overveld en De Sypel hebben het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen – KVO-B weten te behouden. Beide terreinen zijn geaudit door het KIWA. Het certificaat is weer voor 3 jaar geldig.
De hercertificering is een waardering voor deze terreinen waar al sinds 2015 wordt samengewerkt op de thema’s schoon, heel en veilig. Een voorwaarde om dit Keurmerk te behalen en te behouden is dat ondernemers samen met de gemeente, politie, beveiligingsorganisatie Securitas, brandweer en parkmanagement, voor meerdere jaren afspraken maken om overlast en criminaliteit zoveel mogelijk te beperken. Ook zijn er afspraken gemaakt over het onderhoud en beheer van de openbare ruimte.

Geef een reactie