Bezoek aan cliënten ’s Heeren Loo ingeperkt

Alle cliënten van ’s Heeren Loo mogen geen fysiek bezoek meer ontvangen. Alleen in heel uitzonderlijke situaties kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Bijvoorbeeld omdat het voortzetten van bezoek van te groot belang is voor de stabiliteit van het gedrag en het welzijn van een cliënt.

“We nemen deze zware maatregel met pijn in ons hart”, zegt bestuursvoorzitter Jan Fidder. “We weten hoe belangrijk het bezoek voor onze bewoners is. En ook voor hun verwanten en onze medewerkers. Maar onze cliënten zijn uiterst kwetsbaar en we willen ze gezond houden. De huidige corona-crisis noopt ons daarom dit ingrijpende besluit te nemen”.

Bij ’s Heeren Loo geldt een zogenoemde “nee, tenzij”-regeling. Dit betekent dat voor alle cliënten (voor zover ze bij ’s Heeren Loo verblijven) geldt dat zij geen fysiek bezoek meer mogen ontvangen, tenzij na multidisciplinair overleg (in ieder geval een gedragswetenschapper en een arts) anders wordt besloten, omdat voortzetten van bezoek van te groot belang is voor de stabiliteit van het gedrag en het welzijn van de cliënt. Wanneer het multidisciplinaire team besluit bij uitzondering het bezoek toe te blijven staan, gelden de eerder geformuleerde richtlijnen: beperkt bezoek, liefst buiten de woning, anders op de eigen kamer van de cliënt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *