Omgevingsvisie biedt ruimte voor ontwikkeling op Park de Veluwe

Het college van burgemeester en wethouders verleent voorwaardelijke medewerking aan het verzoek van Bungalowpark de Veluwe voor wijziging naar een woonbestemming. Dit besluit is genomen vanuit de Omgevingsvisie recreatiecluster Horst. Bungalowpark De Veluwe is het zesde park dat dit besluit heeft ontvangen.
De Omgevingsvisie biedt ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Parken kunnen ervoor kiezen om recreatie om te wisselen naar woonbestemming. De parken moeten dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden en een parkplan maken. In dit plan moet omschreven worden hoe de brandveiligheid, een goed toekomstig woonmilieu, behoud van groen en verduurzaming geregeld is.

Geef een reactie