Raadstaal

RaadsTaal is het radioprogramma waarin kritische verslaggevers van VeluweFM telkens op donderdagavond vanaf 19:00 uur live alle verrichtingen volgen van de Harderwijker gemeenteraad. We blikken vooruit en kijken terug, interviewen Harderwijker politici, en natuurlijk komt ook de relatie politiek – burger uitgebreid aan de orde. En als u zelf mee wilt discussiëren, of als u een politiek belangrijk onderwerp hebt, neem dan contact met ons op via studio@veluwefm.nl

Niet zo vreemd, die belangstelling voor de politiek, wanneer je je bedenkt dat de gemeente steeds meer taken krijgt en meer regels, wetgeving en verordeningen moet uitvoeren die voor elke inwoner van Harderwijk en Hierden van groot belang (kunnen) zijn. De gemeenteraad als het hoogste orgaan moet vaak beslissingen nemen die gaan over ons eigen werk- en woonklimaat. En dan gaat het vaak om belangrijke zaken, zoals het wel of niet bouwen van een theater, brug, school of winkelcentrum, of zelfs een hele woonwijk. Sinds dit jaar beslist de raad ook over de manier waarop Harderwijkers en Hierdenaren zorg kunnen krijgen.

Een team van verslaggevers volgt al jarenlang de gemeentelijke raadsvergaderingen op de voet. De vaste kern wordt gevormd door Anneke Immink, Henk Eijsenga en Harry Schipper. Zij kennen elk raadslid, zijn goed ingevoerd in de onderwerpen die er op lokaal niveau spelen en kunnen daardoor kritische vragen stellen aan de politici. In hun commentaren maken zij duidelijk hoe de politiek werkt en waar de knelpunten liggen, waarmee raadsleden worstelen. De uitzendingen beginnen telkens een half uurtje eerder dan de raadsvergadering zelf begint. In dat eerste halfuurtje hoort de luisteraar waarover de raad gaat vergaderen en waar de discussie zich vermoedelijk op gaat toespitsen. Vaak lukt het de verslaggevers dan al om raadsleden en insprekers voor de microfoon te krijgen, zodat ze zelf kunnen uitleggen wat er speelt. Ook na afloop van een raadsvergadering volgen vaak nog korte interviews met reacties van onze lokale volksvertegenwoordigers. Deze worden dan meegenomen naar de week daarop.

Het programma wordt uitgezonden op:

Donderdag 19:00 tot 20:00