Putten en Ermelo doet mee met AGRACTIE

Ook Puttense en Ermelose boeren zijn aanwezig bij de protestactie op 1 oktober. Dit vindt plaats op het Malieveld in Den Haag. “ Wij boeren komen in actie voor ons werk, voor onze passie. De afgelopen jaren hebben politici, media en activisten een negatief beeld over boeren geschetst. Wij zijn geen dierenmishandelaars en milieuvervuilers; we hebben hart voor ons bedrijf. De onbetrouwbaarheid van de overheid en instanties is voor ons aanleiding om een tegengeluid te geven. De problemen van Nederland horen...