Ermelo krijgt ‘stevige waarnemer’ na opstappen Baars

Commissaris van de Koning John Berends heeft gezegd dat de gemeente Ermelo na het opstappen van burgemeester André Baars een stevige waarnemer krijgt. Dat is volgens Berends noodzakelijk omdat de problemen in de gemeente dusdanig veelomvattend zijn. Woensdagavond maakte André Baars zijn vertrek bekend als burgemeester. Hij deed dat tijdens een gemeenteraadsvergadering. Voorafgaand aan de vergadering had de burgemeester Berends al geïnformeerd over zijn beslissing.

Gemeentebelang Harderwijk-Hierden: ‘laat Ermelo fuseren met Harderwijk’

De politieke partij Gemeentebelang Harderwijk-Hierden wil op korte termijn een gesprek met de commissaris van de Koning in Gelderland over de bestuurlijke crisis in buurgemeente Ermelo. Volgens Gemeentebelang Harderwijk-Hierden kan de crisis in Ermelo worden opgelost door de gemeente te laten fuseren met Harderwijk. In de fusiegemeente zou Ermelo dan een rol krijgen als Hierden nu heeft bij Harderwijk. Dat zegt fractievoorzitter Bert Holleman.

College Ermelo stemt in met plan voor 34 woningen Rodeschuurderwegje

Het college van Ermelo is akkoord met het bestemmingsplan voor 34 woningen aan het Rodeschuurderwegje. Dit project is een voorstel van CPO in Vogelvlucht. CPO is een groep van vooral startende jongeren, die samen dit project voor woningen in Ermelo hebben ontwikkeld. De woningen komen op een stuk grond naast het sportveld van Buurthuis “Ons Huis” in Horst. De gemeenteraad van Ermelo heeft in 2018 het college opdracht gegeven dit project op te pakken. Samen met het CPO is gekeken...

Plan herontwikkeling laatste kavels in ’t Trefpunt Ermelo

Een aantal jaren stonden zes bouwkavels in ’t Trefpunt te koop, die door verschillende oorzaken niet verkocht werden. De gemeente Ermelo heeft daarom begin 2017 aan Hegeman Ontwikkeling gevraagd om een nieuw plan voor deze zes kavels. Nieuw plan In overleg met de gemeente heeft dit een plan opgeleverd, met woningtypen die er nog niet zijn binnen het plangebied van het Trefpunt. Namelijk een aantal twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaand/geschakelde woningen. In het plan blijven de bomen aan de voorzijde staan, om het...

Heroverwegingstraject Ermelo: college kiest voor behoedzaam scenario

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo heeft de begroting voor 2021 - 2024 heroverwogen. Hierbij heeft het college twee scenario’s uitgewerkt, een rigoureus en een behoedzaam scenario, waarbij het college kiest voor het laatste. Dat betekent dat er zo min mogelijk wordt gesneden in het voorzieningenniveau in Ermelo. Wethouder Vogelsang: “in deze bijzondere tijden vinden we het niet verantwoord om rigoureus te schrappen in het voorzieningenniveau.” Met dit behoedzaam scenario worden de begrotingsjaren 2021 tot en met...

Gouden tijden voor eigenaren recreatiewoningen op Veluwe met nieuwe bestemming

Wie in het bezit is van een recreatiewoning op een Veluws vakantiepark dat transformeert tot woonwijk, mag zich in de handen wrijven. De prijzen stijgen enorm op het moment dat de bestemming van een recreatiewoning verandert in een permanente woning, meldt dagblad De Stentor. Ondanks de prijsstijging staan mensen in de rij voor een dergelijke woning. Dat zegt Henk Kraaijenhof van Kraaijenhof Vastgoed in Ermelo. Hij spreekt tegenover de krant van een run.

Trendrapportage Sociaal Domein 2020 Ermelo gepresenteerd

Elk jaar maakt de gemeente Ermelo een rapport op over het Sociaal Domein. In dit rapport wordt er gekeken hoe de gemeente haar taken uitvoert binnen de zorg, welzijn en ondersteuning aan haar inwoners. Ermelo kent een grote sociale samenhang en een grote groep vrijwilligers. Om dit zo te houden, heeft dit de aandacht van de gemeente. Met de vergrijzende bevolking en de stijging in het aantal ‘oudere ouderen’, neemt de vraag naar steun en vrijwilligers toe. De vraag voor Wmo...

Burgemeester Baars van Ermelo dient ontslag in

Tijdens de beeldvormende raadsvergadering over het Rapport ‘Verkenning politiek bestuurlijke conflicten en onvrede gemeente Ermelo’ heeft André Baars aangegeven dat hij de Koning zal verzoeken om hem ontslag te verlenen als burgemeester van Ermelo. Hij doet dit naar eigen zeggen met pijn in het hart. Aanleiding hiervoor is de situatie waarin het bestuur nu verkeert. Baars voelt geen bestuurlijk draagvlak en hierdoor geen basis meer om verder te gaan.

Ermelo-West krijgt weer een eigen wijkcentrum

Ermelo-West krijgt weer een eigen wijkcentrum, meldt dagblad De Stentor. Hier komt ook het inloophuis De Parasol in te zitten. Het nieuwe wijkcentrum verrijst naast de Westerkerk. De bouw van het nieuwe wijkcentrum is mogelijk omdat Ermelo-West zich aansluit bij een initiatief van de provincie Gelderland, met de naam Dorpendeals. Ermelo-West wordt de eerste wijk in Gelderland met een Dorpendeal. Donderdag kwam gedeputeerde Peter van 't Hoog virtueel op bezoek in de wijk, waar hij via een videoverbinding sprak...

Ermelo houdt webinar voor bedrijven die gespecialiseerd zijn in woningisolatie

Op dinsdag 10 november vind tussen 16.30 en 18.30 uur een webinar plaats voor bedrijven die gespecialiseerd zijn in woningisolatie, zo meldt de gemeente Ermelo. In de Wijk van de Toekomst is de volgende 6 jaar veel isolatiewerk aan woningen te doen. Er zijn 160 particuliere woningeigenaren met een subsidiebudget van € 6.000,00. Deze subsidie is bedoeld voor het nemen van isolatiemaatregelen. Zo wordt de woning daarna comfortabel en betaalbaar verwarmd, zonder het gebruik van aardgas. Het webinar is...