Harderwijk in beroep tegen besluit windmolens

De gemeente Harderwijk is voornemens drie windmolens te realiseren op bedrijventerrein Lorentz. Voor de bouw van deze windmolens moet het bestemmingplan gewijzigd worden. Ook zijn er verschillende vergunningen en ontheffingen nodig. Eén daarvan is een toestemming van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om windmolens te mogen bouwen die hoger zijn dan 145 meter en in de omgeving van Lelystad Airport komen. Het Ministerie geeft de toestemming niet omdat ze op basis van een nieuwe regeling, vastgesteld op 1...

Meer producten op weekmarkt Drielanden

Vorige week berichtte de gemeente Harderwijk over de start van de weekmarkt in de wijk Drielanden vanaf woensdag 18 maart. Daarbij is de gemeente over de aan te bieden marktwaar niet volledig geweest. De kramen op de markt gaan namelijk vis, kip en kaas te koop aanbieden. De gemeente onderzoekt nog de mogelijkheden om andere branches aan de markt toe te voegen. De weekmarkt wordt vanaf 18 maart elke woensdag gehouden van 8.30 - 13.00 uur op het parkeerterrein...

Werkgroep Toegankelijkheid in Harderwijk

Afgelopen september heeft Wilco Mazier namens het CDA en in samenwerking met Thijs Melkert (D66) en Wilco Bos (PvdA) een voorstel ingediend om Harderwijk toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Dit is ontstaan nadat zij door Ralph Stoové in een rolstoel afgelopen zomer rondgeleid zijn door de stad, over de boulevard en het strandeiland. Hierdoor konden zij ervaren hoe het is om met een beperking door de stad te bewegen. Hierop is een motie ingediend door de...

Gezin zedendelinquent verlaat Harderwijk

Het is al enige tijd onrustig in de buurt van een woning aan de Stakenbergerhout in Harderwijk nadat bekend werd dat in de straat een gezin was komen wonen waarvan de man veroordeeld is geweest voor een zedendelict. De gemeente heeft vervolgens een bewonersbijeenkomst georganiseerd om hierover met buurtbewoners in gesprek te gaan. Naar aanleiding van de incidenten heeft het gezin besloten niet langer in Harderwijk te willen wonen. Burgemeester Van Schaik: “Het is een heel verdrietige situatie voor zowel...

Gemeenten oneens met berichten over terugvordering uitkeringen

De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde gaan in 2020 oude openstaande vorderingen opnieuw beoordelen, om te kijken of deze inbaar zijn. Mediaberichten dat miljoenen euro’s aan uitkeringen onterecht zijn uitbetaald vinden de gemeenten onjuist. Zij stellen te maken te hebben gehad met diverse veranderingen, waardoor achterstand is opgelopen in de beoordelingen. Ze spreken over "een hectische periode" en beperkte capaciteit vanwege ziekteverzuim.

Inloopbijeenkomst over evenementenlocaties binnenstad Harderwijk

Op 14 januari is er een inloopbijeenkomst over de evenementenlocaties in en rond de binnenstad. Het gaat om de Vischmarkt, Boulevard, de Wellen en de Markt. De bijeenkomst start om 17.30 uur en vindt plaats in het Huis van de Stad en duurt tot 20.00 uur. Wethouder Bert van Bijsteren is die avond ook aanwezig. Om uitvoering te geven aan het vastgestelde evenementenbeleid gaat de gemeente voor de belangrijkste evenemententerreinen in de stad profielen maken. Uit die profielen moet blijken waar...

Speelt Putten Pacman met het landschap? “Putten-Zuid is logischer”

Tijdens de uitzending van 9 januari jl. van het politieke radioprogramma Klein Den Haag ging het over het onverwachte plan van het college voor 120 woningen te bouwen op de Putterbrink. Een drietal gasten spreekt zijn zorgen uit ten aanzien van de plannen voor de originele brink, een heel oud stukje Putten met mooie natuur. Liever bouwen in Putten-Zuid, stellen zij. 20 december, vlak voor Kerst valt er bij een aantal inwoners van Putten een brief op de mat...

Staatssecretaris bezoekt asielzoekerscentrum Harderwijk

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, mevrouw Broekers-Knol, heeft een werkbezoek gebracht aan het asielzoekerscentrum in Harderwijk. Het programma startte met een bezoek aan Asielzoekersschool De Vlieger. Daarna volgde een kennismaking met het asielzoekerscentrum en een Centraal Orgaan opvang asielzoekers-delegatie. Tijdens de lunch in de Veiligheidsacademie Noord-West Veluwe werd een presentatie gegeven over de aanpak van overlastgevers uit het asielzoekerscentrum. De staatssecretaris voerde vervolgens gesprekken met onder meer ondernemers uit winkelcentrum Tweelingstad, omwonenden van het asielzoekerscentrum en vertegenwoordigers van het platform...

Piet Dijkstra Prijs voor mevrouw Roelie Smidt

Burgemeester Harm-Jan van Schaik reikte tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst de Piet Dijkstra Prijs uit aan mevrouw Roelie Smidt. Roelie zet zich al meer dan 25 jaar in voor de Harderwijkse samenleving. Haar aandacht gaat vooral naar gezinnen die leven in armoede. Vanuit ZorgDat doet zij wekelijks de boodschappen voor mensen die het niet breed hebben. Dit doet zij met veel enthousiasme en liefde. Vanuit de kerk helpt zij mede kerkgenoten die eenzaam zijn door bezoekjes af te leggen en een...

College Ermelo komt naar wijk Centrum

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo bezoekt elke maand een Ermelose wijk om met inwoners over de buurt te praten. Op dinsdag 21 januari komen zij naar wijk Centrum. Tijdens het werkbezoek praat het college met inwoners over de aandachtspunten in de wijk. Hoe fijn leef je in je wijk, wat kan beter en wat moet er worden aangepakt? Dit kan gaan over de openbare ruimte en het groen in de wijk, maar ook over sociale, culturele...