Heropening fietspad Speulderveld Ermelo

Donderdag is in Ermelo het fietspad Speulderveld feestelijk heropend. Met een fietstocht naar de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) nam onder andere wethouder Leo van der Velden het verbeterde fietspad officieel in gebruik. Samen met een aantal ruiters van de KNHS begeleidde wethouder Hans de Haan de fietsers te paard op het naastgelegen ruiterpad. Het fietspad is flink opgeknapt en veiliger gemaakt. Fietspad is verbreed en deels verlegd Het recreatieve fietspad, waar ook veel scholieren gebruik van maken, heeft een flinke...

Werkzaamheden VSE terrein Harderwijk gestart

In Harderwijk is aannemer Scheffer Groep gestart met de werkzaamheden op en bij het voormalige terrein van eendenslachterij VSE. Het complex heeft sinds kort een nieuwe eigenaar (BPD) en zal binnenkort worden gesloopt. Sloopwerkzaamheden tot medio juni Binnen de grenzen van het werkterrein zijn inmiddels de houtopstanden verwijderd. Daarna worden de asbesthoudende onderdelen verwijderd. Alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen hiervoor worden getroffen. Tenslotte wordt het hele complex gesloopt. Bij deze sloopwerkzaamheden kan af en toe hinder ontstaan door geluid en trillingen. De sloop...

Putten: statushouders tekenen participatieverklaring

In Putten hebben afgelopen week 9 statushouders met succes het traject voor de participatieverklaring afgelegd. Dit onderdeel van de inburgering werd verzorgd door Bibliotheek Noordwest Veluwe. In 2 middagen werd aandacht besteed aan cultuur en cultuurverschillen, de grondwet, de democratie, lokale, provinciale en landelijke besturen. Ook werd stilgestaan bij de geschiedenis van Putten. Er is gesproken over de gedachtenisruimte Oktober 44, De Vrouw van Putten en de Puttense razzia. Luchtigere zaken kwamen ook aan bod. Zoals het middelpunt van Putten...

Putten krijgt ontmoetingsplek met letters WE ARE PUTTEN

In Putten komt een ontmoetingsplek met een wifispot en bankjes met de letters WE ARE PUTTEN. De plek komt tussen het gemeentehuis en de fontein op het Fontanusplein. Woensdag werd het voorstel daartoe aangenomen door de jeugdgemeenteraad van Putten. Dat gebeurde tijdens een eenmalige vergadering. Wanneer de ontmoetingsplek gerealiseerd gaat worden is nog niet bekend.

Start werkzaamheden VSE terrein Harderwijk

Aannemer Scheffer Groep is gestart met de werkzaamheden op en bij het voormalige terrein van eendenslachterij VSE in Harderwijk. Het complex heeft sinds kort een nieuwe eigenaar (BPD) en zal binnenkort worden gesloopt. Werkzaamheden Binnen de grenzen van het werkterrein zijn inmiddels de zogenaamde houtopstanden verwijderd. Daarna worden de asbesthoudende onderdelen verwijderd. Alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen hiervoor worden getroffen. Tenslotte wordt het hele complex gesloopt. Bij deze sloopwerkzaamheden kan af en toe hinder ontstaan door geluid en trillingen. De sloop start volgende...

Rijkswaterstaat zet extra verkeersregelaars in bij afsluiting A28 bij Harderwijk

Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland en de gemeente Harderwijk zijn tevreden over het eerste ‘afsluitingsweekend’. Alleen in de ochtenduren was het op de N302, de Knardijk/Ceintuurbaan/Leuvenumseweg) flink druk. Dit was de plek waar het verkeer naar toe gedirigeerd werd vanaf de afslag Lelystad. Vanaf 11.00 tot 17.00 waren om die reden de verkeerslichten op de kruising met de Deventerweg vervangen door verkeersregelaars, maar dat bleek niet afdoende. De verkeersregelaars worden komend weekend al vanaf 9.00 uur ingezet. Vrijdagavond gaat de A28...

Ermelo wil gemeente fietsvriendelijker maken

De gemeente Ermelo vraagt inwoners mee te helpen om de gemeente fietsvriendelijker te maken. Leerlingen van het College Groevenbeek ontvangen binnenkort, via school, een brief van de gemeente. Hierin vraagt de gemeente Ermelo om van 15 tot en met 18 april de gefietste route van en naar school op te slaan via een app op de smartphone. In de brief wordt uitgelegd hoe de app werkt. Als Ermelo weet welke routes leerlingen vaak fietsen van en naar school, kunnen...

Jongeren bedenken ideeën voor oorlogsverleden Harderwijk en Veluwe

Op 4 april presenteerden 20 leerlingen van het RSG Slingerbos in de Raadzaal van het Huis van de Stad in Harderwijk ideeën om jongeren te betrekken bij het oorlogsverleden van Harderwijk en de Veluwe. De ideeën waren een interactieve route-app op de mobiele telefoon, een volledig uitgedachte escape-room en een ‘ontmoetingsbunker’ waar mensen kunnen leren over de oorlog. Maar bijvoorbeeld ook een trainingsveld waar mensen kunnen ervaren hoe het is om een soldaat te zijn uit de tweede wereldoorlog. In...

Onderhoud drukriolering buitengebied Putten

De gemeente Putten voert in de periode april tot en met juli onderhoud uit aan de drukrioleringsunits. Soms is het nodig dat de medewerkers het terrein van inwoners betreden. Dit om het onderhoud uit te kunnen voeren. Wanneer vindt het onderhoud plaats? Gelet op het grote aantal te onderhouden units is niet aan te geven wanneer welke unit wordt onderhouden. In de regel bellen de medewerkers bij de desbetreffende inwoners aan. Is men niet thuis? Dan gaan zij over tot het...