Blauwalgen in Triasgracht Drielanden Harderwijk

Waterschap Vallei en Veluwe heeft blauwalgen aangetroffen in de Triasgracht in de wijk Drielanden Harderwijk. De blauwalgen vormen een dunne drijflaag op het water. Blauwalgen ontstaan in stilstaand water bij hoge temperaturen in voedselrijk water. Het is niet mogelijk om het water te verversen, omdat het een stilstaand water is. De gemeente heeft waarschuwingsborden geplaatst. Mensen wordt aangeraden om contact met het water te vermijden en honden niet in de sloot te laten zwemmen of van het water te...

Volle tribune bij Taptoe Putten

Afgelopen zaterdag vond na maanden voorbereiding de jubileumtaptoe plaats op het hoofdveld van SDC Putten. Voorafgaand aan de taptoe was er een streetparade door de 3 gastkorpsen vanaf Stroud naar de Taptoe locatie. Perfecte weersomstandigheden zorgen ervoor dat het publiek deze avond kon genieten van spetterende optredens door de verschillende muziekkorpsen.

Onder groot applaus kwam het jubilerende Excelsior als eerste op, met alle leden en leerlingen. Hierna volgden optredens van K&G Leiden, AMIGO Leiden en Jong Advendo Sneek. De avond werd besloten met een finale door alle korpsen, aangevuld met The Seaforth Highlanders of Holland. Een mooie afsluiting van deze bijzondere Taptoe. De organisatie dankt SDC Putten en de Gemeente Putten voor haar medewerking aan dit geslaagde evenement. Momenteel maakt Excelsior zich op voor hun volgende optreden bij Rasteder Musiktage in Duitsland. Foto: Mirjam de Boer

 

Start Leergeld Randmeren

Op woensdag 12 juni was de startbijeenkomst van Leergeld Randmeren. Daar werd de website www.leergeld-randmeren.nl en het beleidsplan gepresenteerd. Leergeld Randmeren wil het mogelijk maken om alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar te laten meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. In de gemeenten Harderwijk, Ermelo, Putten en Zeewolde wonen circa 2.500 kinderen in gezinnen die rond moeten komen van een laag inkomen. Het ontbreekt deze gezinnen vaak aan voldoende middelen om de kinderen mee te laten...

Plastic kan in Ermelo gewoon in de vuilnisbak

Regelmatig krijgt de gemeente Ermelo vragen over de inzameling van plastic. Het apart houden van plastic afval is niet nodig in Ermelo, de gemeente heeft gekozen voor nascheiding. Je kunt je plastic dus gewoon in de grijze container doen. Bij nascheiding haalt de afvalverwerker het plastic achteraf uit het afval van de grijze container. Dit gebeurt met behulp van infrarood licht. Het plastic wordt dan als grondstof gebruikt in bijvoorbeeld een stofzuiger, fleecetrui of koffiezetapparaat. Dit is goed voor het...

Controle fietsenstalling bij station Ermelo

Rondom het NS-station en snackbar De Halte staan dagelijks fietsen fout geparkeerd. De fietsen staan buiten de fietsenrekken, of zelfs buiten de stalling geparkeerd. Hier hebben vooral ouderen, gehandicapten en hulpdiensten last van. Om die reden verwijdert de gemeente regelmatig (brom)fietsen die buiten de fietsenrekken geplaatst zijn. Op donderdag 13 juni wordt er weer gecontroleerd en worden de verkeerd gestalde fietsen verwijderd.

Kansen voor het toerisme op de Noord-Veluwe

Veel kansen en ambitie voor meer toeristische ontwikkeling op de Noord-Veluwe, maar de sturing van de gemeenteraad hierbij ontbreekt grotendeels. Dat concludeert de gezamenlijke rekenkamercommissie van de gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Het onderzoeksrapport is inmiddels aangeboden aan de gemeenteraden van Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten. In deze vier Noord-Veluwse gemeenten, hoewel onderling verschillend qua karakter, is de toeristische sector een belangrijk en bovendien een economisch speerpunt. De inkomsten uit de bestedingen van recreanten en toeristen variëren van €...

Verslechterd financieel perspectief voor Ermelo

Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen week de Kadernota 2020 vastgesteld en zal deze aan de gemeenteraad gaan aanbieden. De Kadernota is richtinggevend voor de Programmabegroting 2020-2023 die in november bij de Provincie aangeboden moet worden. Het is nu aan de gemeenteraad om de financiële kaders vast te stellen. In de Kadernota wordt het nieuwe financieel perspectief geschetst. Het financieel perspectief is de laatste jaren verslechterd. Dit is o.a. veroorzaakt door het interen op reserves en voorzieningen, het...

Vaccinaties in Harderwijk

Jongeren uit de gemeente Harderwijk ontvangen een uitnodiging van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) om een vaccinatie tegen Meningokokken ACWY te halen. Het gaat om jongeren die geboren zijn in 2003 en 2005. De gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD Noord- en Oost-Gelderland) voert de vaccinaties uit. De vaccinaties vinden plaats op donderdag 20 juni van 14.00 - 17.00 uur en van 18.00 -20.00 uur in De Kiekmure, Tesselschadelaan 1 in Harderwijk.

Inloopbijeenkomst ‘Putten voor Iedereen’

Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen in Putten? Kom hierover in gesprek met de Participatieraad, Welzijn Putten, Zorgbelang Inclusief en Gemeente Putten. Op woensdag 26 juni is er een vrije inloop in de grote zaal van Stroud tussen 17.00 en 19.30 uur. De uitnodiging geldt voor alle inwoners van Putten, met en zonder beperkingen, voor raadsleden, ondernemers, professionals in zorg en welzijn en beleidsadviseurs. Woensdag 26 juni tussen 17.00 en 19.30 uur in...

Wie vult open ruimte voor nieuw zwembad in Harderwijk?

Het nieuw te bouwen zwembad in Harderwijk wordt naar achteren geplaatst. In het complex De Sypel komt daardoor een mooie ruimte vrij voor iets nieuws. De invulling van die ruimte moet een relatie hebben met sport, bewegen, vrije tijd en/of gezondheid. Ondernemers of instellingen die mogelijkheden zien, kunnen zich melden bij de gemeente. Meer informatie is te vinden op de pagina Open ruimte nieuw zwembad. Hebt u belangstelling? Meld u zich dan voor 1 september bij mevrouw D.Kolk (d.kolk@harderwijk.nl). De...