Tijdelijke subsidie voor jeugdwerk, cultuur en buurtcentra

Buurtcentra, jeugdvrijwilligersorganisaties en culturele voorzieningen in de gemeente Harderwijk die in 2020 nadeel hebben ondervonden van de door de rijksoverheid afgekondigde coronamaatregelen, kunnen nog tot 28 februari eenmalig een subsidie aanvragen bij de gemeente.
De tijdelijke subsidieregeling is een aanvulling op de eerder door de Harderwijkse gemeenteraad genomen financiële ondersteuningsmaatregelen. Doel van deze regeling is om de desbetreffende organisaties financieel te ondersteunen als zij extra kosten hebben gemaakt of minder inkomsten hebben ontvangen en daardoor in financiële problemen dreigen te komen.
De hoogte van de subsidie wordt bepaald door de per saldo gemiste inkomsten en gemaakte extra kosten vanwege de coronamaatregelen. Per instelling is er een maximum van € 5.000 beschikbaar gesteld. De subsidieaanvragen moeten voor 28 februari zijn ingediend.

Geef een reactie