Zorggroep Noordwest-Veluwe schrijft niet in op aanbesteding Wmo

Zorggroep Noordwest-Veluwe schrijft niet in op de aanbesteding Wmo. Dat betekent dat zij in de loop van 2021 stoppen met het aanbieden van hulp bij het huishouden en dagbegeleiding voor ouderen in het kader van de Wmo.
Twee redenen waren doorslaggevend voor dit besluit. De Zorggroep heeft ervoor gekozen zich verder te specialiseren in de complexe zorg en behandeling voor ouderen in de thuiszorg en op haar woonzorglocaties. Daarnaast spelen financiën een belangrijke rol. De gemeentes financieren de hulp bij het huishouden en de dagbegeleiding vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De vergoeding die zij van de gemeentes ontvangen is onvoldoende om deze dienst kostendekkend uit te voeren. Hierdoor is het voor de Zorggroep financieel onverantwoord om door te gaan met deze Wmo-activiteiten. De dagbegeleiding voor ouderen met een Wlz-indicatie wordt wel gecontinueerd.
Begin april is bekend welke organisaties een contract met de gemeentes krijgen voor het leveren van hulp bij het huishouden. De Zorggroep gaat dan direct met hen in gesprek over een soepele overdracht van cliënten en medewerkers.

Geef een reactie