Het nieuws uit de regio

Regio Foodvalley ontvangt € 375.000 voor drie jaar van ministerie

Staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer heeft de MKB-deal online ondertekend samen met Maud Hulshof die verantwoordelijk is voor het thema Economie in Regio Foodvalley. Regio Foodvalley ontvangt € 375.000 voor een periode van drie jaar van het ministerie van Economische Zaken. Met deze extra financiële middelen krijgen regionale initiatieven en projecten die de mkb bedrijven sterker maken een extra impuls. Regio Foodvalley heeft in samenwerking met een groot aantal partijen uit het bedrijfsleven en onderwijs in de regio de...

Coronacrisis in Zorgcentrum Elim in Putten

In Zorgcentrum Elim in Putten heeft corona flink toegeslagen. Hoewel het zorgcentrum tijdens de eerste lockdown gevrijwaard bleef van het coronavirus, zijn deze maand twee bewoners overleden. Ook zijn ruim twintig mensen besmet met het virus. Momenteel zijn vijf bewoners en zestien personeelsleden positief getest. Bezoek blijft, onder strikte voorwaarden, mogelijk. De thuissituatie van mensen die het meenemen het zorgcentrum in, is waarschijnlijk de grootste besmettingshaard.

Nijkerk Centrum krijgt opnieuw een wijkagent

Nijkerk Centrum krijgt opnieuw een wijkagent. Dat meldt Robert Bronsink op facebook. Bronsink, die een klein jaar geleden zijn afscheid aankondigde als wijkagent voor Nijkerk Centrum, keert terug als wijkagent van Nijkerk Centrum.

Brandende kaarsjes in voortuin van familie van overleden kind Nijkerk

In Nijkerk is donderdag massaal gehoor gegeven aan de oproep om brandende kaarsjes te plaatsen in de voortuin van de familie Meester. Verleden week vrijdag overleed de 4-jarige Hailey als gevolg van neuroblastoom kanker. De familie wilde Hailey met dit gebaar nog één keer laten stralen. Vandaag (vrijdag) is de uitvaart van Hailey.

Dekbedproducent Ducky Dons uit Ermelo start met recycling pilot

Dekbedproducent Ducky Dons uit Ermelo, start met textielinzamelaar Sympany een recycling pilot waarbij op 6 gemeentewerven in de provincie Utrecht donzen dekbedden worden ingezameld. Gebruikte donzen dekbedden kunnen ingeleverd worden in de daarvoor bestemde blauwe containers op de gemeentewerf. Het doel van de samenwerking is de kringloop volledig te sluiten. Niet alleen het dons en de veren uit de dekbedden worden hergebruikt, ook de restmaterialen worden circulair ingezet. In de fabriek in Ermelo worden hoogwaardige donzen dekbedden en hoofdkussens...

Harderwijk wil aan tafel bij overleg over verlengen overeenkomst rond AZC

De gemeente Harderwijk staat op het punt een overeenkomst te sluiten met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Doel is een verlenging van de overeenkomst rond het asielzoekerscentrum met 5 jaar. Omdat Harderwijk wettelijk gezien geen eisen mag stellen aan de inrichting van het azc, heeft Harderwijk een brief gestuurd naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat meldt Omroep Gelderland. In 2016 sloten Harderwijk en het COA een overeenkomst voor 10 jaar voor maximaal 800 asielzoekers. In de nog...

Bijna 100 miljoen euro voor aanpak van knooppunt bij Barneveld

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft een bestuurlijke voorkeur uitgesproken voor de oplossingsrichting Sober+. Hiermee volgt zij het advies van de bestuurlijke partners provincie Gelderland en gemeente Barneveld en de Regio Foodvalley. Voordat de minister een voorkeursalternatief kan vaststellen, is eerst verdere uitwerking van Sober+ nodig. Het besluit over een voorkeursalternatief verschuift daardoor naar begin 2021. Er komt bijna 100 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van het knooppunt bij Barneveld. Het Rijk reserveert 83,5 miljoen, de...

Brand bij aanbouw van woning Barneveld

In Barneveld is donderdagavond brand ontstaan in een aanbouw bij de voordeur van een woning aan de Patrijzenhof. Dat veroorzaakte veel rook-, roet- en waterschade. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder kon verspreiden. De oorzaak van de brand is niet bekend.

Informatiebord bij regenboogzebrapad Harderwijk onthuld

Op donderdag 26 november hebben in Harderwijk wethouder Gert Jan van Noort en Dennis Schoorl van Village People het informatiebord bij het regenboogzebrapad onthuld. Op het informatiebord op de Vitingasingel ter hoogte van de Houtwalgarage kunnen voorbijgangers lezen waarvoor het regenboogzebrapad er ligt. Het regenboogzebrapad viert in alle kleuren de diversiteit en inclusie van alle mensen, in het bijzonder de LHBTI-gemeenschap. Als regenbooggemeente zet Harderwijk zich in voor de gelijke behandeling en acceptatie van alle inwoners. Foto: gemeente Harderwijk

Nog steeds onduidelijkheid over Canadese populier in Barneveld

Er is nog steeds onduidelijkheid over een grote Canadese populier aan de Hugo de Grootlaan in Barneveld. De Canadese populier moet mogelijk verdwijnen omdat het te onveilig zou zijn. Een tweede beoordeling van een bomenexpert moet uitsluitsel geven over hoe toekomstbestendig de boom is. Als op basis van een ‘second opinion’ opnieuw blijkt dat de situatie te onveilig is, dan wordt de boom gekapt en komt er een nieuwe forse boom voor in de plaats. Dat zegt wethouder André...