Het nieuws uit de regio

Langer en zelfstandig thuis wonen in Ermelo

De gemeente Ermelo ontwikkelt samen met inwoners en (maatschappelijke) organisaties een toekomstvisie over wonen met zorg. De gemeente nodigt inwoners uit om hierover mee te praten. Hun ideeën en ervaringen vindt de gemeente van groot belang. Datum : dinsdag 9 oktober Locatie : Theater De Dialoog Tijdstip : van 18.00 tot 18.30 uur - inloop met lichte maaltijd : van 18.30 tot 22.00 uur - start programma Tijdens de bijeenkomst vertellen drie organisaties over het thema en wat dit voor hen in de praktijk...

Tweede Dromenlab Putten voor recreatieondernemers

Op dinsdag 9 oktober 2018 geven VVV Putten en gemeente Putten vervolg aan het Dromenlab Putten voor de toeristische sector dat in februari 2018 plaatsvond. Het Dromenlab is een werkvorm waarin op een creatieve en actieve manier samengewerkt wordt. Ruim 30 betrokken Puttenaren gaven in februari gehoor aan de oproep mee te denken in het eerste Dromenlab Putten. Horecaondernemers, toeristische ondernemers, terreinbeheerders, marketeers en beleidsmakers. In dit Dromenlab is hard nagedacht, geknipt en geplakt, getekend en gepraat over de kracht...

Workshops in Week van de Opvoeding

In de landelijke Week van de Opvoeding, van 1 t/m 7 oktober, organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin diverse workshops. De workshops staan in het teken van opvoeden en ouderschap, en zijn bedoeld voor iedereen die met kinderen van 0 t/m 18 jaar te maken heeft. Ouders, medeopvoeders en professionals ontmoeten elkaar en wisselen gedachten uit: “Wat is een goede opvoeding? Wat vind je belangrijk in het ouderschap en wat doet het met je?” In de workshop ‘Spelenderwijs Opvoeden’...

Inspectie waardevolle bomen in Ermelo

Afgelopen december heeft de gemeenteraad van Ermelo de nieuwe groenvisie vastgesteld. Daarin is afgesproken om een lijst met waardevolle bomen op te stellen. Deze vervangt de bestaande lijst met monumentale bomen. Op dit moment brengt Bomenwacht Nederland de bomen in Ermelo en het buitengebied in kaart. Staat er een boom in je tuin waarvan je denkt dat deze op de lijst met waardevolle bomen thuis hoort? Meld je boom dan via ermelo@bomenwacht.nl onder vermelding van je naam en adres. Er...

Ondertekening petitie mensenrechten door burgemeester Harderwijk

Burgemeester Van Schaik heeft zijn handtekening gezet onder de petitie van het Humanistisch Verbond om mensenrechten in het paspoort te krijgen. Daarmee volgt hij burgemeester Van Zanen van Utrecht op, die als eerste burgemeester de petitie ondertekende en burgemeester Kolff van Dordrecht. Dit jaar is het 70 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is opgesteld. In 1948 hebben vertegenwoordigers uit alle landen vastgelegd wat wij mensen als universele mensenrechten beschouwen. Rechten die het mogelijk...

Inspectie speeltoestellen in Ermelo

De speeltoestellen in Ermelo worden gekeurd. Dit wordt gedaan door de firma Repcon. De inspecteur maakt tijdens de keuring foto's van de speeltoestellen. Hij is duidelijk herkenbaar en kan zich legitimeren, zo meldt de gemeente.

Flat in Nijkerk loopt forse schade op door brand

Een uitslaande brand heeft enorme schade aangericht in een van de flats in een flatgebouw aan de Vuurdoornlaan in Nijkerk. Het lijkt daarom vrij onwaarschijnlijk dat de bewoners vandaag terug kunnen naar hun woning. Volgens een woordvoerder heeft de brand een enorme schade veroorzaakt. In overleg met de Woningstichting Nijkerk, eigenaar van het flatgebouw, wordt bekeken of en wanneer een terugkeer mogelijk is. De brand brak uit in een flat op de eerste verdieping, boven de garageboxen. Op dat moment was...

Subsidie voor Gelderse loonwerkers

Gelderse loonwerkers die willen investeren in machines die de bodem- en waterkwaliteit verbeteren kunnen binnenkort subsidie aanvragen. Dat kan van 1 oktober 2018 tot en met 31 maart 2019. De provincie subsidiëert bijvoorbeeld de aanschaf van systemen voor precisiebemesting of voor investeringen in machines voor onkruidbestrijding. Er kan subsidie worden aangevraagd voor: •de meerkosten, die zijn verbonden aan de koop van nieuwe machines die een aanpassing vormen ten opzichte van standaardmachines •de koop van nieuwe onderdelen voor de aanpassing van bestaande machines...

Spoedmeldingen politie Harderwijk

In augustus kwamen bij de politie 48 spoedmeldingen binnen in de gemeente Harderwijk. In bijna 90% van de meldingen was de politie binnen 15 minuten aanwezig. Bij 2 incidenten was de ambulance of de brandweer er eerder dan de politie en binnen 15 minuten aanwezig om hulp te verlenen. Bij 2 meldingen bleek het om een loos alarm te gaan. Bij 3 incidenten heeft de politie ervoor gekozen om eerst hulp te verlenen aan de burger en pas nadien de status ter plaatse...

Levende Historie Harderwijk staat in erehaag voor de Koning op Prinsjesdag

Samen met nog 180 andere burgers uit de provincie Gelderland vertegenwoordigt vereniging Levende Historie Harderwijk vandaag de gemeente op Prinsjesdag. Zij vormen samen met militairen en andere burgers uit Gelderland de erehaag die langs de route staat waar de Koning langsrijdt, de zogenaamde ’burgerdeputatie’. Dit jaar levert provincie Gelderland de burgerdeputatie voor Prinsjesdag. Burgemeester Harm-Jan van Schaik werd door de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland uitgenodigd om voor Gelderland de burgerdeputatie te organiseren. Vele Gelderse gemeenten gaven aan deze...