Het nieuws uit de regio

Participatieraad Putten zoekt 2 nieuwe leden

De Participatieraad Putten zoekt twee enthousiaste leden: een nieuw lid voor één van de werkgroepen en een nieuw lid die de PR verzorgt. Reageren kan tot uiterlijk 1 december. U bent inwoner van Putten, maatschappelijk betrokken en bereid vrijwillig mee te denken en te adviseren over de regelgeving op het sociaal domein. U kent het sociaal domein of u bent bereid zich daarin te verdiepen. Of: u heeft als inwoner van Putten een goede beheersing van de Nederlandse taal, u kunt...

Sporten voor mensen met een beperking in regio Noord Veluwe

Ongeveer 10 procent van de Nederlandse bevolking heeft een matig tot zware handicap. De regio Noord Veluwe zet zich in voor een toename van de sportparticipatie voor mensen met een beperking en wil zoveel mogelijk mensen in de regio helpen naar een passend sport- en beweegaanbod. Afgelopen oktober is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Uniek Sporten en de regio Noord Veluwe. Uniek Sporten brengt vraag en aanbod voor aangepast sporten bij elkaar. Op www.unieksporten.nl is nu ook het sportaanbod van de...

Ermelo heeft budget voor startersleningen in 2019

In 2019 stelt de gemeente Ermelo € 300.000,- beschikbaar voor startersleningen. Daardoor is het mogelijk om in 2019 tenminste twaalf startersleningen te verstrekken. Met de starterslening helpt de gemeente starters bij het kopen van hun eerste woning. Voor veel starters op de woningmarkt liggen de prijzen van koopwoningen te hoog. Met de lening overbrug je het verschil tussen de prijs van het huis dat je wilt kopen en het bedrag dat je bij de bank kunt lenen. Heb je belangstelling voor...

Open Dag Gemeentewerf Harderwijk

Zaterdag 24 november bent u tussen 9.00 en 12.00 uur van harte welkom op de gemeentewerf aan de Graaf Ottolaan 11 in Harderwijk. Medewerkers laten u graag zien hoe goed ze voorbereid zijn op de winterperiode. Ook maakt u kennis met een handige app waarmee u schade en overlast in de openbare ruimte kunt melden bij Snel Herstel. Voor iedere bezoeker is er gratis een zakje strooizout.

Start Wind Challenge scholieren in Harderwijk

Woensdagochtend 14 november gaf wethouder Christianne van der Wal in het Huis van de Stad het startsein voor de Wind Challenge voor scholieren. Een aantal leerlingen van zowel Christelijk College Nassau Veluwe als RSG ’t Slingerbos zijn uitgedaagd een fonds voor de opbrengsten van de windmolens uit te werken. Zij presenteren eind januari volgend jaar hun uitwerkingen en ideeën hierover. Het beste idee wint de Wind Challenge en krijgt een prijs. In Harderwijk wordt gewerkt aan het plaatsen van 3...

Aanleg nieuw fietspad over de hei bij Speuld Ermelo

Nog dit jaar wordt er over de hei bij Speuld een halfverhard en verbreed recreatief fietspad aangelegd. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Dat is goed nieuws voor de recreatieve fietser, want het huidige pad ligt er slecht bij. Plannen voor een verbreding en verharding van het bestaande pad waren er al sinds oktober vorig jaar. Het oorspronkelijke plan van een betonnen fietspad was een zorgpunt voor de Provincie Gelderland. Het gebied ligt binnen Natura 2000. Dit...

Muziekhuis van het Oosten, één orkest voor Oost-Nederland

In 2016 legde Den Haag het Orkest van het Oosten en Het Gelders Orkest een bezuiniging op. Ze moeten per 1 september 2019 één orkest voor Oost Nederland vormen. Daarop bedachten de orkesten het plan ‘Het Muziekhuis van het Oosten’. Dit plan houdt in dat er 1 orkest met 2 standplaatsen komt. Om dit plan te realiseren is vanuit de 2 provincies een jaarlijkse subsidie van €1,9 miljoen nodig. De provincies Overijssel en Gelderland zullen evenveel aan de orkestvoorziening...

Geen vissen in waterberging Zandkamp Ermelo

De waterberging aan de Zandkamp is van oorsprong een overstort van de riolering. De bedoeling is dat deze berging zo droog mogelijk blijft. In de afgelopen jaren bleef er toch water in de berging staan en hebben mensen er vissen in uitgezet. Hier is de berging niet voor bedoeld. De waterberging staat nu weer zo goed als droog. De vissen zijn verplaatst naar gemeentelijke vijvers. Inwoners worden verzocht om geen vissen meer in de waterberging uit te zetten.

Putten verkozen als Koploper Cliëntondersteuning

De gemeente Putten is door de VNG, Ieder(In) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein geselecteerd als 1 van de 14 Koplopergemeenten Onafhankelijke Cliëntondersteuning. De koplopers nemen een ambassadeursfunctie op zich door 2 jaar lang in de eigen regio aandacht te besteden aan cliëntondersteuning. Daarnaast gaan koplopers aan de slag om het eigen beleid op dit thema verder te ontwikkelen, te vernieuwen en te verbeteren. In de gemeente Putten wordt de onafhankelijke cliëntondersteuning uitgevoerd door Stimenz. Iedereen heeft volgens de wet...

100 ouders op kroegentocht in Harderwijk

Op dinsdagavond 13 november was in Harderwijk de voorlichtingsavond ‘Kroegentocht voor ouders’. Ouders met kinderen in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar kregen informatie over alcohol, drugs en uitgaan in Harderwijk. De animo was groot want de bijeenkomst werd goed bezocht door ongeveer 100 ouders. In 2014 en 2016 werd er ook zo’n voorlichtingsavond georganiseerd. Wegens succes is dat dit jaar herhaald. Na de opening in de Catharinakapel door burgemeester Harm-Jan van Schaik speelden acteurs van het...