Het nieuws uit de regio

Ermelose basisschool doet mee aan E-waste Race

In Ermelo doet de Prins Willem Alexanderschool mee aan de E-waste Race. Dit is een wedstrijd waarbij zoveel mogelijk afgedankte elektrische apparaten worden ingezameld. Ook andere scholen in de Noord Veluwe doen mee. De E-waste Noord Veluwe loopt van 16 september tot 11 oktober. De E-waste Race stimuleert het apart aanbieden van elektronisch afval. Door elektronisch afval te scheiden komen er minder schadelijke stoffen in het milieu. Ook hoeven er dan er minder grondstoffen uit de aarde gehaald te worden. Inwoners...

Nomineer uw favoriete sporter en sportteam uit Harderwijk

De Sportverkiezingen in Harderwijk starten weer. Kent u iemand in Harderwijk die tussen november 2018 en november 2019 een bijzondere sportprestatie heeft geleverd? Nomineer diegene via het formulier op harderwijk.nl/sportverkiezingen. Hij of zij komt dan in aanmerking om genomineerd te worden voor sporter of sportteam van het jaar 2019. Bekijk de voorwaarden op harderwijk.nl/sportverkiezingen.

Nieuwe leveranciers voor hulpmiddelen

Inwoners van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet,Oldebroek, Putten en Zeewolde kunnen vanaf 1 oktober voor hulpmiddelen als rolstoelen en scootmobielen terecht bij twee nieuwe leveranciers: RSR Revalidatieservice en Medipoint. Inwoners die na 1 oktober voor het eerst een hulpmiddel van hun gemeente in bruikleen krijgen, kunnen voor één van de twee leveranciers kiezen. Mensen die voor 1 oktober al gebruik maakten van hulpmiddelen houden voorlopig nog hun oude leverancier. Voor inwoners met meerdere hulpmiddelen is geregeld dat zij zo...

Mantelzorgcompliment aanvragen

Het Mantelzorgcompliment is een jaarlijkse waardering van de gemeente Putten voor mantelzorgers. Wordt er onbetaald voor u gezorgd? En vindt u dat diegene die u verzorgt een compliment verdient? Vraag dan het Mantelzorgcompliment aan ter waarde van € 100,00. U kunt het Mantelzorgzorgcompliment aanvragen als u aan de volgende punten voldoet: mantelzorg geleverd in 2019; gedurende een periode van meer dan 3 maanden; besloeg meer dan 8 uur per week; het ging om onbetaalde zorg; zorgvrager woont in Putten. Speciale waardering Dit jaar is er een speciale...

Cursus JVTC weer bij SDC Putten

Na eerder succes, gaat ook komend seizoen bij SDC Putten de basismodule JVTC worden gehouden in samenwerking met de KNVB. De cursus is bedoeld voor trainers, leiders en coördinatoren die wat extra ondersteuning willen bij het trainen, coachen en begeleiden van jeugdteams. Het gaat dan vooral om de leeftijdsgroepen O8 t/m O13. De bijeenkomsten zijn op: bijeenkomst 1 vrijdag 13-09-2019 bijeenkomst 2 vrijdag 20-09-2019 bijeenkomst 3 vrijdag 04-10-2019 bijeenkomst 4 vrijdag 08-11-2019 De bijeenkomsten zullen rond 18.00 uur starten. Elke bijeenkomst zal ongeveer 3 klokuren duren...

Praat in wijk Horst en Telgt met het college

Het college van burgemeester en wethouders bezoekt elke maand een Ermelose wijk om met inwoners over de buurt te praten. Op dinsdag 22 oktober komen zij naar wijk Horst en Telgt. De gemeente nodigt de inwoners van deze wijk uit om, tijdens een informele bijeenkomst, met hen in gesprek te gaan. Datum : dinsdag 22 oktober Tijd : van 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur) Locatie: : Verenigingsgebouw Ons Huis, Zeeweg 100

Illegale activiteiten in het Gelders buitengebied aangepakt

Politie, gemeenten, terreinbeheerders, provincie Gelderland en grondeigenaren gaan meer informatie verzamelen over illegale activiteiten in het Gelders buitengebied. Een betere samenwerking tussen de organisaties moet de veiligheid in het buitengebied waarborgen. Vooral het delen van informatie tijdens de verschillende overleggen moet het ‘groene Gelderland’ veiliger maken.

Blauwe diesel voor huisvuilwagens gemeente Putten

De twee inzamelwagens voor huisvuil rijden het komende jaar op blauwe diesel in plaats van gewone diesel. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders onlangs besloten. Na een jaar vindt er een evaluatie plaats. Het college overweegt bij een positieve uitkomst om de schonere brandstof voor het hele wagenpark van de buitendienst in te voeren. Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de gemeente Putten. Het gebruik van blauwe diesel sluit aan op de doelstellingen van het coalitieakkoord en...

Nieuw Jeugddossier Noord-Veluwe van start

Vanaf nu krijgen alle kinderen en jongeren in de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek één centraal Jeugddossier. Dit Jeugddossier start vanaf de geboorte en loopt mee tot 18 jaar. Ouders en jongeren krijgen toegang tot het dossier, voor zo’n 38.000 kinderen. Het Jeugddossier is ontwikkeld door de drie organisaties die samenwerken in de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) op de Noord-Veluwe: GGD Noord- en Oost-Gelderland, Icare Jeugdgezondheidszorg en Stichting Jeugd Noord-Veluwe. Ouders (en jongeren vanaf 12 jaar)...

Open middag brandweer Putten zaterdag 14 september

De brandweer in Putten is 1 van de 56 brandweerposten in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Dag en nacht staan 30 vrijwilligers klaar om uit te rukken als er ergens hulpverlening gewenst is of brand uitbreekt. Graag laten zij zien wie zij zijn en wat zij doen. Daarom organiseert de brandweer een actieve en informatieve open middag op zaterdag 14 september. Van 12.00 tot 16.00 uur is iedereen welkom om kennis te maken met de brandweer in Putten. In en...