Het nieuws uit de regio

Nood(nacht)opvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen

Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen biedt de gemeente Harderwijk nood(nacht)opvang. Deze opvang is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar voor deze kinderen en vindt plaats op scholen en via kinderdagopvang. Voor vragen over deze noodopvang kunt u contact opnemen met de gemeente Harderwijk: tel. (0341) 411 911. Dit nummer is 7 dagen per week bereikbaar: maandag t/m vrijdag: 8.30 – 21.00 uur zaterdag en zondag: 8.30 – 17.00 uur U kunt ook rechtstreeks, tijdens kantooruren, contact opnemen met...

Gemeente Harderwijk ondersteunt samenleving met pakket noodmaatregelen

Het college wil zoveel als mogelijk de negatieve gevolgen van de getroffen maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het Covid-19 virus beperken voor inwoners, organisaties en ondernemers van Harderwijk en Hierden. Ook de gezamenlijke raadsfracties van Harderwijk dringen hierop aan met een brief aan het college van 23 maart. Burgemeester Van Schaik: “Het is een onzekere tijd voor velen. Het is belangrijk dat we juist nu als gemeentebestuur eensgezind meevoelen met de samenleving. De zorg voor de gezondheid van inwoners...

SVn: Mogelijkheid betaalpauze voor mensen met betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) biedt in samenwerking met de gemeente leningen aan. In Putten gaat dat om de Starterslening, Duurzaamheidslening en Stimuleringslening. In lijn met de maatregelen die banken en andere kredietverstrekkers hebben getroffen, heeft SVn haar standaardprocedure tijdelijk aangepast. Leningnemers die als gevolg van de coronacrisis betaalproblemen verwachten kunnen bij SVn een betaalpauze aanvragen.

Restauratie van bruggen kasteel Staverden

De twee monumentale bruggen bij kasteel Staverden worden gerestaureerd. Dit maakt onderdeel uit van periodiek groot onderhoud. Dat is nodig omdat het metselwerk van de bruggen veel te lijden heeft van de vochtige bosomgeving. Ook worden er enkele detailverbeteringen toegepast. Dit verandert niets aan het uiterlijk van beide bruggen, maar zorgt ervoor dat het afvalwater van de weg beter afgevoerd kan worden. Tijdens de restauratiewerkzaamheden wordt rondom de bruggen een steiger geplaatst. Deze moet het afval van de werkzaamheden opvangen....

Gratis ophaalservice snoeihout, takken en blad

In april en mei kunt u gratis uw grof tuinafval, zoals snoeihout takken en blad laten ophalen. Dit kan op dinsdag 7 april en 12 mei. Wilt u hier gebruik van maken? Meldt u zich dan uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de ophaaldag vóór 12.00 uur aan bij ABL Boomverzorging, mail naar info@ablboomverzorging.nl of bel 0318 614 227. Spelregels Bundel het tak- en snoeihout in bundels van maximaal 1 meter lengte en met een gewicht van maximaal 25 kilo per bundel. Per...

Brief van burgemeester Putten

Burgemeester H.A. Lambooij heeft de leden van de gemeenteraad een brief gestuurd over het coronavirus. In deze derde raadsinformatiebrief schetst de burgemeester, in vervolg op zijn eerdere twee brieven, op hoofdlijnen en puntsgewijs de impact van de uitbraak van het coronavirus, in het bijzonder op de gemeente Putten.

Geen Oud Papier Actie (OPA) t/m 4 april

Gooi uw oud papier de komende weken niet bij restafval, maar spaar deze indien mogelijk op! De deelnemende organisaties van OPA Ermelo; de Nederlands Hervormde Kerk, de Christelijk gereformeerde Kerk, het Jeugdwerk Gereformeerde Kerk, de RKPWA, De Goede Herderschool, OBS De Arendshorst, de Ireneschool, SMBD Speulderbrink, Crecendo, ZEW, EFC’53, Pauwervoll en Dindoa, hopen hierin op uw medewerking.

Gooi doekjes niet in het toilet

Door het coronavirus letten mensen meer op de hygiëne. Veel mensen gebruiken meer vochtige doekjes dan anders. Deze moeten niet in het toilet worden gegooid, want ze zijn niet afbreekbaar. Daardoor raken de gemalen verstopt. Hygiënische doekjes moeten in de afvalbak worden gegooid.