1500 vierkante meter zonnepanelen op gebouwen gemeente Harderwijk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk wil een zichtbare bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen uit het duurzaamheidsprogramma ‘Energieke Stad’. Aan de raad wordt voorgesteld om in totaal 1500 m2 zonnepanelen op het dak van sportzaal Stadsweiden, de gemeentewerf en sporthal de Sypel te plaatsen. Met deze maatregel wordt een jaarlijkse vermindering van 120 ton CO2 gerealiseerd. De hoeveelheid via de zonnepanelen opgewekte stroom zou voldoende zijn voor een gemiddeld jaarlijkse stroomverbruik van ongeveer 100 huishoudens.

Om de eenmalige kosten van € 375.000 te dekken wordt de raad voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen. De jaarlijkse opbrengsten zijn begroot op € 32.000. Het positieve verschil tussen kosten en opbrengsten wordt gereserveerd voor nog te nemen duurzaamheidsmaatregelen.

45% CO2 reductie
Volgens het in 2013 vastgestelde klimaatbeleid ‘Energieke Stad’ moet tussen 2010 en 2031 de gemeente Harderwijk 45% van de CO2 uitstoot reduceren ten opzichte van 2010. Dit doel wordt nagestreefd met onder meer besparingsmaatregelen en duurzame energieopwekking. Het grootschalig aanbrengen van de zon PV installaties op drie gemeentelijke gebouwen is onderdeel van de uitvoeringsstrategie 2017 – 2020 en levert hieraan een belangrijke bijdrage.

Naast het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen ondersteunt de gemeente duurzame initiatieven uit de samenleving, draagt bij aan windenergie, stimuleert het gebruik van zonne-energie en onderzoekt de mogelijkheden van gasloze wijken.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *