17 partijen werken samen voor veilige scholen

 17 partijen* hebben het Convenant Veilige Scholen ondertekend. Met de handtekening bekrachtigen zij de samenwerking aan het vergroten van de schoolveiligheid. In het convenant worden 3 thema’s benoemd: alcohol en drugs, kwetsbare jongeren en sociale media.

Met deze samenwerking willen de partijen zorgwekkend gedrag op tijd signaleren en overlast, vandalisme en criminaliteit waar mogelijk voorkomen. De samenwerking zorgt er ook voor dat er sneller actie kan worden ondernomen in geval van incidenten of onveilige situaties, zoals loverboypraktijken en sexting.

‘Schoolveiligheid’ gaat om de veiligheid in de breedste zin van het woord, zoals een fysiek veilig schoolgebouw, veiligheid rondom de school, de sfeer op school, omgangsvormen, omgaan met criminaliteit en/of leerlingenzorg. Het gaat ook om een klimaat waarin iedere jongere kan zijn wie hij/zij is en zich verder kan ontwikkelen.

Leren en ontwikkelen

Op school doen leerlingen niet alleen vakkennis- en vaardigheden op. Ze leren ook hoe de samenleving in elkaar zit en wat de gebruikelijke normen, waarden en omgangsvormen zijn. Een veilige omgeving op school draagt bij aan het welzijn en de ontwikkeling van jongeren.

Samen aan het werk

Bij het convenant hoort een uitvoeringsagenda. Hierin trekken de scholen, gemeenten, politie en OM samen op om invulling te geven aan de afspraken in dit convenant. Ook komt er een passende overlegstructuur. Het convenant komt voort uit het integrale veiligheidsplan en is afgesloten voor de duur van 4 jaar. Door deze samenwerking willen de partners aan leerlingen en ouders zichtbaar maken dat in alle vier gemeenten op dezelfde manier gewerkt wordt om kinderen weerbaar te maken en te begrenzen in een samenleving waarin veel invloeden op hun afkomen. 

*De samenwerkingspartners

De volgende partijen hebben ondertekend:

 • Christelijk College Nassau-Veluwe
 • Slingerbos Levant
 • Mijn School
 • SOMA college
 • Groevenbeek Christelijk College
 • Emaus College
 • Rietschans College
 • MBO Landstede
 • Morgencollege
 • Politie Veluwe West
 • Politie Lelystad Zeewolde
 • Openbaar Ministerie district Oost-Nederland
 • Openbaar Ministerie district Midden-Nederland
 • Gemeenten Harderwijk, Ermelo, Zeewolde en Putten
Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *