5 plus 2 windturbines Horst en Telgt Ermelo/Putten

Na een brede belangenafweging heeft het provinciaal dagelijks bestuur het voorkeursalternatief én het voorstel lokale normen vastgesteld, voor windpark Horst en Telgt in Ermelo/Putten. Deze voorstellen vormen de basis voor het inpassingsplan. Daarover beslissen Provinciale Staten.

5 windturbines en 2 windturbines onder voorwaarden

De voorkeursopstelling is 5 windturbines, plus 2 windturbines onder voorwaarden. Deze 2 oostelijke windturbines staan we alleen onder voorwaarden toe vanwege de wespendief (dit is een roofvogel die op de Veluwe broedt). De opdracht vanuit Europa is om deze vogelsoort in stand te houden. De 2 oostelijke turbines zijn alleen toegestaan als er mogelijkheden zijn, op basis van het toekomstige beleid over de wespendief binnen de 1 tot 8 kilometer zone rond de Veluwe. Of als er juridische mogelijkheden zijn om de 2 posities nu alvast onder voorwaarden te vergunnen en pas later te bouwen. Bijvoorbeeld als met camera’s de wespendief kan worden herkend.

Geluidsnorm en slagschaduw

De geluidsnorm is op verzoek van de initiatiefnemers vastgesteld op 45 dB Lden. Dit, om tegemoet te komen aan de wensen van de omwonenden en beide gemeenten. In de volgende fase komt nog onderzoek of er aanvullende normen voor piekgeluid, laagfrequent geluid en geluid in de nacht moeten komen. Voor slagschaduw geldt vooralsnog een norm van maximaal 6 uur per jaar. De initiatiefnemer van het windpark wil een app aanbieden waarmee omwonenden de turbines stil kunnen zetten als ze overlast ervaren. Naar de app komt ook nog onderzoek in de volgende fase van de planvorming.  

Voorlopig geen ander windpark in energieregio Noord-Veluwe

Met deze voorkeursopstelling draagt windpark Horst en Telgt voor 22% bij aan het regionale doel voor het opwekken van duurzame energie. Voorlopig is dit de laatste locatie voor windturbines binnen de energieregio Noord-Veluwe vanwege het natuurdoel voor de wespendief, aldus de provincie Gelderland. 

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *