Aangepast beleid voor evenementen in Ermelo

Ermelo is een aantrekkelijke en gastvrije gemeente voor haar bewoners, ondernemers en toeristen. Muziek-, sport- en andere evenementen horen daar bij. Dit geeft sfeer aan het dorp, maar brengt soms ook overlast met zich mee. Daarom heeft de gemeente haar beleid hierin aangepast.

Er geldt een nieuwe norm voor geluid en is er een dB(C)-norm voor muziek met veel bas. Daarnaast zijn de regels op het gebied van openbare orde en veiligheid, leefomgeving, milieu en gezondheid opnieuw bekeken en waar nodig aangepast. Ook is gekeken of de voorschriften, wetten en regels nog kloppen. Het nieuwe beleid gaat in per 1 september.

Geef een reactie