Aanslag gemeentelijke belastingen Ermelo, Harderwijk en Zeewolde in aantocht

Deze maand krijg inwoners van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde de aanslag gemeentelijke belastingen van Meerinzicht. Meerinzicht is de samenwerking van de drie gemeenten, en regelt de belastingzaken voor deze gemeenten. Inwoners ontvangen de aanslag gemeentelijke belastingen per post. Iedereen die heeft aangegeven de post digitaal te willen ontvangen, treft de aanslag alleen in de berichtenbox op MijnOverheid.nl aan. De aanslag is ook te vinden via de digitale belastingbalie van Meerinzicht.

Elk jaar maakt de gemeente de WOZ-waarde van een woning bekend. Hiervan ontvangt men een beschikking. De WOZ-waarde voor 2024 is bepaald naar het waardepeil van 1 januari 2023. Dit gebeurt door te vergelijken met woningen die rond die datum zijn verkocht. De WOZ-waarde woningen zijn openbaar en in te zien via: www.wozwaardeloket.nl.

In het afgelopen jaar is de WOZ-waarde voor de gemeente Ermelo gemiddeld met 4,6% gestegen. Overigens gaat het hier om een gemiddelde, de stijging van een woning kan hiervan afwijken. Daarbij zijn er verschillen per marktsegment, wijk en type woning. Met de waarde op de WOZ-beschikking wordt de aanslag onroerendezaakbelastingen berekend. Ook het waterschap en de belastingdienst maken hier gebruik van.

Op www.meerinzicht.nl/belastingbalie en op Mijn Overheid kan men het taxatieverslag inzien.

Afvalstoffenheffing vastrecht en variabel
Met de afvalstoffenheffing betaalt men voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Men betaalt hiervoor een vast bedrag per jaar. Dit bedrag is voor 2024 vastgesteld op € 98,00 per jaar. Gebruikt u een verzamelcontainer? Dan betaalt u € 201,00 per jaar (€ 98,00 vastrecht en € 103,00 vastrecht verzamelcontainer). De difTar eindafrekening is gebaseerd op het aantal keren dat u de REST en GFT container heeft aangeboden.

Riool- en waterzorgheffing
Als men gebruik maakt van een woning of bedrijfspand, een gebouwd WOZ-object, dan betaalt men mee aan de rioolheffing. De gemeente gebruikt de opbrengst voor de aanleg, het onderhoud en beheer van het riool. Ook als men geen eigen aansluiting op de riolering hebt, betaalt men rioolheffing. Inwoners betalen mee voor het beheer van het hemel- en grondwater. Het tarief is vastgesteld naar het jaarlijks waterverbruik bij Vitens. Een gemiddeld verbruik van een gezin ligt tussen de 100 en 250 m3 en komt neer op een tarief van € 220,00 per jaar.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *