Alsnog omgevingsvergunning voor aanbouw woning Rikkerslaan in Ermelo

Voor een aanbouw aan de voorzijde van een oorspronkelijke noodwoning aan de Rikkerslaan in Ermelo is een omgevingsvergunning verleend. Het college van B&W nam dat besluit na een bezwaar, schrijft Ermelose Zaken. Daarmee wordt een eerder genomen besluit ingetrokken. Ook de handhavingsprocedure gericht op het afbreken van de aanbouw wordt nu stopgezet

De eigenaren van de (nood)woning hebben op hun perceel een aanbouw gerealiseerd. Dat is gebeurd zonder omgevingsvergunning en in strijd met het geldende bestemmingsplan. Pas na het voeren van meerdere handhavingsprocedures hebben de eigenaren uiteindelijk een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Een opgelegde bouwstop hadden zij toen ook al genegeerd. Het verzoek werd vervolgens geweigerd.

Na een ingediend bezwaarschrift is het eerdere besluit heroverwogen

Het bestreden besluit werd volledig heroverwogen en opnieuw tegen het licht gehouden. In deze nieuwe beoordeling is gezocht naar mogelijkheden om toch tegemoet te komen aan het verzoek van de eigenaren. Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid is daarom ook een stedenbouwkundig bureau om advies gevraagd.

Op grond van de nieuwe beoordeling en het advies zijn er geen zwaarwegende argumenten meer de vergunning te weigeren. Omdat het verzoek om een vergunning te laat is ingediend en na het voeren van meerdere handhavingsprocedures, worden de eerder opgelegde dwangsommen wel voortgezet.

Bron: Ermelose Zaken

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *