Ambitieus ‘Koersplan Onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet’

Het college van B&W van Nunspeet heeft een Koersplan Onderwijshuisvesting opgesteld met als titel: Ruimte voor talent.

Het plan is de opvolger van het Strategisch Huisvestingsplan dat in maart 2017 is vastgesteld. Het doel van het Koersplan is ervoor te zorgen dat de onderwijshuisvesting van de scholen in de gemeente voor de komende jaren kwalitatief goed op orde én duurzaam is.

De gemeente Nunspeet kent van oudsher veel schoolgebouwen op diverse locaties, maar soms met hoge exploitatiekosten, uitdagingen met betrekking tot het binnenklimaat of niet aansluitend bij de onderwijsvisie van de school. Het koersplan beschrijft wat er tot 2039 nodig is aan verbouw, nieuwbouw en verduurzaming van alle scholen in de gemeente. Het gemeentebestuur vindt ‘passend onderwijs’ belangrijk. Daar horen passende schoolgebouwen bij, waarin voldoende ruimte is voor begeleiding en ondersteuning, om samen te komen en elkaar te ontmoeten. In het plan kijken de gemeente én de schoolbesturen gezamenlijk vooruit en zijn afspraken beschreven over de fasering van de diverse huisvestingsprojecten en over de wijze van financiering.

Fasering
Het plan gaat uit van vier fasen, in de periode van 2023 tot 2038. Gefaseerd zal er voor diverse scholen sprake zijn van upgrading en verduurzaming, renovatie of (ver)nieuwbouw.

Noodzakelijk investering
De geraamde kosten voor alle projecten bedragen tot 2039 ca. 63 miljoen. In het kader van de gezamenlijke aanpak nemen de schoolbesturen ca. 6 miljoen voor hun rekening. Voor de financiële dekking zal de gemeenteraad worden voorgesteld te putten uit reserves en een OZB-verhoging van 1% gedurende vijf jaar. De forse maar noodzakelijke investeringen leiden voor de gemeente tot een gemiddelde jaarlast van ca. 1,1 miljoen per jaar.

Breed draagvlak
Verantwoordelijk wethouder Jennifer Elskamp is blij met de bereikte overeenstemming met alle schoolbesturen: “Het koersplan is een ambitieus plan van de schoolbesturen en de gemeente. Samen hebben we de handschoen opgepakt om te waarborgen dat ook in de toekomst ieder kind in onze gemeente tot ontwikkeling kan komen in een passende onderwijsomgeving. Dat vraagt een flinke financiële investering, zowel van de gemeente en de schoolbesturen als van onze inwoners. Ik heb grote waardering voor de wijze waarop alle schoolbesturen samen met de gemeente in dit plan gezamenlijk afspraken hebben gemaakt voor een goede en duurzame onderwijshuisvesting voor onze kinderen”.

Op donderdag 11 mei a.s. buigt de raadscommissie Maatschappij en Middelen zich over het koersplan. De gemeenteraad zal op 20 mei a.s. het plan behandelen.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *