ANWB: 5 procent filegroei in 1e halfjaar

De filezwaarte (lengte x duur file) is in de afgelopen zes maanden met 5 procent gegroeid in vergelijking met het eerste half jaar in 2018. Vooral overdag ondervond het verkeer veel meer oponthoud dan vorig jaar. De filezwaarte overdag nam toe met 18 procent. Tijdens de ochtend- en avondspits bleef de groei beperkt tot respectievelijk 5 en 3 procent.

De filecijfers over alle A- en N-wegen laten zien dat het fileprobleem zich in steeds meer regio’s voordoet. Zo nam de filezwaarte in Gelderland en het zuiden van het land fors meer toe in vergelijking met de provincies gelegen in de Randstad.

Geef een reactie