Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar in publieksruimte Gemeentehuis Putten

Op 25 mei 2023 werd in de publieksruimte van het gemeentehuis van Putten de tekst van Artikel 1 van de Grondwet onthuld door wethouder Jim van den Hoorn. Hierdoor is de tekst voortaan zichtbaar voor iedereen die het gemeentehuis bezoekt. Ter gelegenheid van de onthulling hield burgemeester H.A. Lambooij een toespraak over het belang van het eerste artikel van de Grondwet.

Het college hecht waarde aan een inclusieve samenleving waarin alle mensen kunnen meedoen. Een samenleving waarin mensen dezelfde kansen en mogelijkheden hebben. “Door de tekst zichtbaar in het gemeentehuis te plaatsen dragen we hieraan bij en benadrukken wij het belang van Artikel 1”, zegt Jim van den Hoorn, wethouder Inclusieve Samenleving.

Elkaar ruimte geven

Ter gelegenheid van de onthulling van de tekst van Artikel 1 van de Grondwet hield burgemeester H.A. Lambooij een toespraak over het belang van het artikel. “Artikel 1 vormt het fundament voor onze democratie. Wij hebben het wettelijke recht om verschillend over dingen te denken, wij leven samen in verscheidenheid. Dát is de kracht van onze democratie. Daarom is het belangrijk dat inwoners van Putten dit wetsartikel kennen.”

In zijn toespraak gaf de burgemeester ook aan zich zorgen te maken over de toenemende polarisatie en de verworven vrijheden die onder druk staan in ons land. “Ik constateer dat er steeds minder ruimte is voor mensen die anders denken dan het gros van de maatschappij. Als we niet oppassen worden diversiteit en inclusie verheven boven andere kernwaarden. Dat baart mij grote zorgen, want juist dán werken wij polarisatie en discriminatie in de hand. Er mag daarom geen sprake zijn van een dwangmatig eenheidsdenken. Wij zijn gelijkwaardig aan elkaar, maar niet gelijk. Laten wij elkaars verschillen respecteren en elkaar, ook de minderheden, ruimte geven”, aldus burgemeester Lambooij in zijn toespraak.

Tekst van Artikel 1

Artikel 1 van de Grondwet luidt sinds 1 februari 2023: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *