Begroting gemeente Nijkerk in 2024 sluitend, vanaf 2026 grote tekorten

In 2024 kan het college van de gemeente Nijkerk blijven werken aan de ambities uit de Ontwikkelagenda. De begroting voor 2024 en 2025 is structureel sluitend. Maar in 2026 en 2027 verwacht het college van Nijkerk grote tekorten. Daarom wil het college zich hier nu al op voorbereiden. Dit blijkt uit de Kadernota 2024, die het college naar de gemeenteraad heeft gestuurd. In de kadernota neemt het college de ambities en de financiële situatie van de gemeente onder de loep. Op basis hiervan trekt het college conclusies en wordt de begroting voor het nieuwe jaar, in dit geval 2024, voorbereid. Nijkerk is net als alle andere gemeenten voor een belangrijk deel afhankelijk van de Rijksoverheid. Structurele extra inkomsten van het Rijk zijn de komende jaren niet te verwachten. Net als andere gemeenten ontvangt de gemeente Nijkerk vanaf 2026 een fors lagere uitkering van de Rijksoverheid. 

Voorbereiden om grote tekorten te voorkomen

Audrey Rohen, wethouder Financiën: “Nijkerk is een financieel gezonde gemeente en wil dat blijven. We onderzoeken dit jaar hoe we de tekorten in de komende jaren kunnen voorkomen. In de Kadernota 2025, dus over een jaar, werken we voorstellen uit hoe we onze begroting ook in de toekomst sluitend kunnen krijgen. Daarbij kijken we niet alleen naar het minderen of langzamer uitvoeren van onze ambities. We kijken ook naar hoeveel risico we willen lopen, hoe we onze kosten kunnen verminderen en hoe we onze inkomsten kunnen verhogen. Het is aan de gemeenteraad om hier uiteindelijk keuzes in te maken.”

Inwoners betrekken

Wethouder Rohen: “Omdat de maatregelen die we moeten nemen ook onze inwoners raken zullen wij hen betrekken bij het ontwikkelen van de scenario’s. Wij doen de gemeenteraad in het najaar een voorstel hoe we dit willen gaan doen.”

De gemeenteraad besluit over de kadernota

De Kadernota 2024 wordt besproken in de gemeenteraad van 29 juni a.s. De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de voorstellen van het college. De begroting voor 2024 staat vervolgens in het najaar op de agenda. 

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *