Bestuurlijke afspraken groot onderhoud bermen A28

Bestuurders van de gemeenten Oldebroek en Nunspeet, Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland hebben met elkaar gesproken over het groot onderhoud van de bermen langs de A28. De gemeenten hebben zorgen geuit over het verdwijnen van te veel groen in de bermen en het ontstaan van geluidshinder bij Wezep. Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio hebben de noodzaak van het onderhoud en de benodigde werkzaamheden toegelicht. In dit gesprek zijn de partijen samen tot een aantal afspraken gekomen.

Door Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio is toegezegd dat er, binnen de marges van verkeersveiligheid en brandveiligheid, ruimte is voor maatwerk bij het onderhoud. Denk aan monumentale bomen, historische boskernen en geluidshinder. Afgesproken is dat deskundigen van de gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio voor dit maatwerk op korte termijn met elkaar in gesprek gaan. Alle partijen zijn zich er van bewust dat daarbij de veiligheid voor de inwoners van de omliggende gemeenten en de weggebruikers voorop staan. Voor de veiligheid is het onvermijdelijk dat er bomen verdwijnen. Wel is afgesproken dat voor elke boom die verdwijnt een nieuwe loofboom wordt teruggeplaatst. Zoveel mogelijk in hetzelfde gebied aangrenzend aan de buitenberm, zodat de brandwerendheid wordt versterkt.

Rijkswaterstaat verwacht 1 november te starten met groot onderhoud. De aankomende weken wordt samen met de lokale gemeenten gekeken naar het tracé en het bijbehorende onderhoud.

Geef een reactie