Blauwe diesel voor huisvuilwagens gemeente Putten

De twee inzamelwagens voor huisvuil rijden het komende jaar op blauwe diesel in plaats van gewone diesel. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders onlangs besloten. Na een jaar vindt er een evaluatie plaats. Het college overweegt bij een positieve uitkomst om de schonere brandstof voor het hele wagenpark van de buitendienst in te voeren.

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de gemeente Putten. Het gebruik van blauwe diesel sluit aan op de doelstellingen van het coalitieakkoord en het collegeprogramma. Door blauwe diesel te tanken wil de gemeente een goed voorbeeld geven in het terugdringen van luchtverontreiniging en het hergebruik van afvalmateriaal.

Geef een reactie