Blije progressieve bermen in Ermelo

In april van dit jaar heeft ChristenUnie Ermelo het initiatief genomen om bermen in Ermelo in te zaaien met bloemenzaad waar met name bijen en vlinders van kunnen profiteren. Deze bermen worden dan “blije bermen” genoemd. Maar ook de wandelaar en fietser zullen blij worden van zo’n fleurige berm die druk bezocht wordt door insecten.
CU Ermelo heeft de andere politieke partijen opgeroepen het stokje over te nemen en haar voorbeeld te volgen. Op 14 september zal PE samen met het NMP aan deze oproep gehoor geven.

Geef een reactie