Buitenbrinkweg 14 Ermelo is voorkeurslocatie noodopvang

De gemeenteraad van Ermelo heeft ingestemd met het voorstel de locatie Buitenbrinkweg 14 aan te wijzen als voorlopige voorkeurslocatie voor de opvang van asielzoekers. De gemeenteraad kan nu starten met de nodige onderzoeken om te bepalen of de locatie definitief kan worden gebruikt als opvanglocatie.

Wat zijn de volgende stappen?

  • Overeenkomsten sluiten: Na het akkoord van de raad worden verschillende overeenkomsten gesloten tussen het COA, de eigenaar van het terrein en de gemeente.
  • Inrichtingstekening maken: het COA maakt een eerste tekening voor de inrichting van het terrein
  • Onderzoeken: er worden verschillende onderzoeken gestart. Dit zijn onderzoeken zoals archeologisch, geluid, natuur, bodem, nutsvoorzieningen, (sociale en externe) veiligheid en stikstofberekeningen. Sommige onderzoeken kunnen weer leiden tot vervolgonderzoeken.
  • Resultaten beoordelen: De onderzoeken moeten uitwijzen of het mogelijk is om voor een periode van minimaal 5 jaar rond de 100 vluchtelingen op te vangen.

Waarom doet Ermelo een locatieonderzoek?

Nederland kampt met een tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen. Op verschillende plekken in Nederland worden daarom opvanglocaties ingericht. Ook in Ermelo wordt gezocht naar een locatie die geschikt is om vluchtelingen op te vangen.

Informeren en meedenken

Wanneer de eerste inrichtingstekening klaar is, ontvangen omwonenden en belanghebbenden een brief, wordt de tekening gedeeld en kunnen op- en aanmerkingen worden gegeven. Op welke manier dit kan (bijvoorbeeld tijdens een bijeenkomst of online) staat in de brief. De suggesties kunnen worden meegenomen in een definitieve tekening. Blijkt uit de onderzoeken dat het terrein geschikt is, dan gaat de gemeente met omwonenden en belanghebbenden in gesprek over de volgende stappen. Op dat moment is er ook meer informatie over de manier waarop men betrokken kan zijn bij de toekomstige locatie wanneer die er daadwerkelijk staat. Dit kan bijvoorbeeld de vorm krijgen van een omwonenden-klankbordgroep.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *