Buurtbemiddeling in Putten zoekt vrijwilligers

Buurtbemiddeling – een initiatief van de gemeente Putten, Woningstichting Putten en de politie – is een laagdrempelige voorziening waar buren en buurtgenoten situaties met elkaar oplossen onder begeleiding van vrijwillige buurtbemiddelaars. Radiolawaai, blaffende honden, een overhangende boom, pesterijen of stankoverlast. Zomaar enkele voorbeelden die de oorzaak kunnen zijn van irritatie tussen buren en/of buurtbewoners, soms oplopend tot diepgaande conflicten. En dat is jammer, want dat gaat ten koste van de leefbaarheid, de gezondheid en het leefplezier.

De bemiddeling houdt in dat getrainde bemiddelaars naar het verhaal van beide buren luisteren. Ze geven geen oordeel, ze spelen niet voor rechter, ze zijn neutraal. Ze helpen de buren zelf een oplossing vinden. Het voordeel van Buurtbemiddeling is dat bewoners hun problemen niet bij politie of justitie neerleggen, maar proberen er onder begeleiding van bemiddelaars onderling uit te komen. Daarmee kan worden voorkomen dat de spanning te hoog oploopt en komt er uiteindelijk een oplossing die voor beide buren aanvaardbaar is.

Buurtbemiddeling is gratis en is voor alle inwoners van de gemeente Putten die in een conflictsituatie met buren of buurtgenoten zitten of dreigen te komen. Om gebruik te kunnen maken van Buurtbemiddeling wordt alleen gevraagd mee te werken aan een werkbare oplossing; een oplossing waar beide buren zich in kunnen vinden.

Komt u uit Putten of omgeving? Kunt u goed luisteren en vragen stellen? Hebt u een positieve en optimistische benadering naar mensen? Dringt u uw eigen normen en waarden niet op? Laat u zich niet van de wijs brengen door agressie of verbaal gedrag? Staat u open voor mensen en kunt u goed samenwerken? Meld u dan als vrijwilliger.

Geef een reactie