ChristenUnie Ermelo stelt vragen over 30km/h in bebouwde kom

De ChristenUnie in Ermelo heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de maximumsnelheid van dertig kilometer per uur in de bebouwde kom. De Tweede Kamer nam op 28 oktober een motie aan om binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur leidend te laten zijn met de mogelijkheid hier van af te wijken op doorgaande wegen. De ChristenUnie vraagt aan het college in hoeverre die meent dat het rapport van de SWOV ook zeggingskracht heeft voor Ermelo in die zin dat een 50km/uur regime ook in Ermelo als risico dient te worden geïndentificeerd. Verder vraagt de partij of het college het  haalbaar vindt om de motie ook in Ermelo ten uitvoer te brengen en wat voor effect het heeft op het toepassen van de motie op de Oude Telgterweg, de Telgterweg, de Hamburgerweg, de Horsterweg en de Garderenseweg.

,

Geef een reactie