College Barneveld volgt tussentijds advies Commissie MER over het MER rapport Windenergie op

Het college van B&W in Barneveld heeft besloten om het tussentijds advies van de Commissie MER over het MER rapport Windenergie op te volgen. De Commissie concludeert dat het rapport bijna compleet is en adviseert het nog aan te vullen met de effecten op landschap, geluidhinder en de energieopbrengst, om tot een zorgvuldig afgewogen keuze te kunnen komen voor een voorkeurslocatie.

Aanvulling MER en nader onderzoek voorkeurslocaties
Concreet betekent dit dat het huidige MER wordt aangevuld met overzichten over de (relatieve)geluidhinder, het landschappelijk totaalbeeld en de elektriciteitsopbrengst. Ook komt er nader onderzoek naar met name de impact op natuur en landschap en de (geluid)hinder voor omwonenden voor de voorkeurslocaties voor windenergie die in de structuurvisie worden aangedragen.

Het advies van Commissie MER en hun persbericht is te vinden op https://www.commissiemer.nl/adviezen/3314

Het volledige MER rapport is terug te vinden op www.barneveld.nl/windenergie

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *