College Ermelo stemt in met plan voor 34 woningen Rodeschuurderwegje

Het college van Ermelo is akkoord met het bestemmingsplan voor 34 woningen aan het Rodeschuurderwegje. Dit project is een voorstel van CPO in Vogelvlucht. CPO is een groep van vooral startende jongeren, die samen dit project voor woningen in Ermelo hebben ontwikkeld. De woningen komen op een stuk grond naast het sportveld van Buurthuis “Ons Huis” in Horst.

De gemeenteraad van Ermelo heeft in 2018 het college opdracht gegeven dit project op te pakken. Samen met het CPO is gekeken naar het gebied. Hierdoor verbeterde de invulling van de ruimte voor dit project en ligt er nu een bestemmingsplan.

Hulp gemeenteraad
Voor het project is gebruik gemaakt van het functieveranderingsbeleid buitengebied. De stallen aan de Haspel zijn gesloopt. De ruimte die daar is ontstaan, wordt nu gebruikt voor woningbouw. Het gebied de Haspel ligt niet binnen het functieveranderingsbeleid. Maar het college vindt dit een belangrijk project, omdat het aantal goedkope en middeldure woningen voor starters groeit. Het college heeft daarom aan de raad voorgesteld gebruik te maken van de zogenaamde “Hardheidsclausule van de Structuurvisie Functieverandering”. Deze clausule maakt het mogelijk voor de gemeenteraad om toch hulp te geven aan dit project.

Reacties bestemmingsplan
Er zijn vijf reacties ingeleverd op het ontwerp van het plan. Onder andere over verkeersveiligheid, het gebruik van het sportveld en inperking van het gebruik van eigen stukken grond. Ook wordt genoemd dat 34 woningen te veel is voor het buurtschap Horst. Op 28 oktober konden de mensen die gereageerd hadden, dit verder toe lichten in een hoorzitting aan de raadsleden. De gemeenteraad gaat nu besluiten over dit plan.

,

Geef een reactie