College noemt bestuur MFC Harderwijk verantwoordelijk voor sluitende begroting

Het nieuwe stichtingsbestuur van MFC Harderwijk is als eerste verantwoordelijk om te komen tot een sluitende begroting voor multifunctioneel centrum De Roef. Dat meldt de Harderwijker Courant. Het Harderwijker college van burgemeester en wethouders verwacht dat dit ook kan maar dat hiervoor wel maatregelen nodig zijn. Dat is de reden, zo wordt aangegeven in antwoord op vragen van Wilco Bos (PvdA) en Wietske Hollanders (GroenLinks), dat gesprekken gevoerd zijn met de huurders om te komen tot de juiste maatregelen. Een sluitende begroting wordt als noodzakelijk gezien om de continuïteit van de stichting MFC te waarborgen en daarmee het belang van de huurders. Voor de jaren 2023 en 2024 is de subsidie voor De Roef om die reden verhoogd naar 496.000 euro. Verwacht wordt dat partijen tot nieuwe afspraken komen. Ten aanzien van de prijsverhoging van de parkeerplaatsen stelt het college dat het gaat om een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de stichting en huurders. Waar voorheen 288 euro per jaar werd gevraagd wordt dit bedrag nu verhoogd tot 1.160 euro per jaar. Het college verwacht dat ook op dit punt in goed overleg afspraken kunnen worden gemaakt.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *