College: opvanglocatie voor amv’ers in Nunspeet gevonden

Het college van B&W van Nunspeet is op verzoek van de gemeenteraad op zoek gegaan naar een meer permanente opvanglocatie (max. 5 jaar) voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers) in de gemeente Nunspeet. In overleg met het COA is een opvanglocatie gevonden die voldoet aan de invulling als het gaat om omvang, capaciteit en locatievereisten: Elspeterweg 44 in Nunspeet.

Aanpassingen

Er moeten nog enkele aanpassingen gedaan worden aan dit pand. Voor het einde van het jaar kan het pand in gebruik worden genomen. Het is de bedoeling dat de groep van ca. 80 amv’ers die nu in Fletcher Hotel De Mallejan verblijft, overgaat naar deze locatie.

Gesprek met omwonenden en bedrijven

Het college van B&W heeft hierover vanmorgen een principebesluit genomen. Voordat een definitief besluit wordt genomen, gaat de gemeente eerst in gesprek met omwonenden, omliggende bedrijven en parken van de beoogde locatie. Ook de inwoners van Vierhouten ontvangen bericht dat de noodopvang in Vierhouten hierdoor mogelijk drie maanden langer duurt. Op donderdag 21 september tussen 19.30 en 21.00 uur is er een inloopavond in het gemeentehuis van Nunspeet voor degenen die meer informatie willen, suggesties of nog vragen hebben. Op de webpagina nunspeet.nl/noodopvang staat meer informatie, die continu wordt geüpdatet.

Jongeren zonder ouders/familie

Burgemeester Céline Blom: “De opdracht van de gemeenteraad om een geschikte opvanglocatie te zoeken, vraagt om een goede voorbereiding en die kost tijd. De locaties liggen niet voor het oprapen. We zijn blij dat deze locatie gevonden is. Ik vraag de inwoners van Vierhouten om begrip nu de opvang in De Mallejan langer duurt. De opvang verloopt soepel en zonder noemenswaardige problemen. En Nunspeet, laten wij de jongeren zonder ouders/familie een thuis bieden, zolang zij niet terug kunnen naar hun eigen huis.”

De opvang is in handen van COA. Zij draagt zorg voor onderwijs, dagbesteding, beveiliging en zorg. De gemeente Nunspeet ondersteunt daar waar mogelijk. Deze nieuwe opvanglocatie is voor een periode van maximaal vijf jaar en heeft plek voor 100 jongeren. Na beëindiging van de noodopvang wordt de locatie mogelijk ingezet voor arbeidsmigranten, binnen de dan geldende regelgeving.

Motie unaniem aanvaard

Op 30 maart jl. werd de motie ‘verkenning permanente locatie m.b.t. opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de gemeente Nunspeet’ ingediend tijdens de raadsvergadering. De motie werd unaniem door de gemeenteraad aanvaard. De gemeente Nunspeet voldoet hiermee aan de taakstelling die op grond van de nog vast te stellen Spreidingswet mogelijk op de gemeente afkomt. Deze wet moet leiden tot een eerlijker verdeling van asielzoekers over gemeenten. Als gemeenten niks doen op dit gebied kan de overheid ze via de wet dwingen om toch asielzoekers op te vangen.

Bron: RTV Nunspeet

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *