College Putten wil maatwerk voor voormalige nertsenbedrijven

Het college van de gemeente Putten gaat met de gemeenteraad in gesprek over de toekomst van de (voormalige) nertsenbedrijven in Putten. Dit naar aanleiding van het landelijke verbod om persdieren te houden. De nertsenhouderij zou eerst in 2024 tot een einde komen, maar mede door de coronacrisis is dit verbod nu al van kracht. “De rijksoverheid is verantwoordelijk voor de financiële compensatie voor de ondernemers. Het is echter aan de gemeente om te bepalen wat er in de vrijgekomen stallen wel en niet mag”, zegt wethouder Ewoud ’t Jong.

Opiniërende notitie
Inmiddels heeft zich al een aantal ondernemers uit de nertsenbranche bij het college gemeld. In een aantal gevallen is er sprake van concrete verzoeken voor functieverandering. Bijvoorbeeld de realisatie van een zonnepark, de exploitatie van een caravanstalling, de huisvestiging van een metaalbewerkingsbedrijf alsmede het bieden van huisvesting aan arbeidsmigranten. Wethouder ’t Jong: “Voordat wij op deze verzoeken ingaan, willen wij weten hoe de gemeenteraad hier in staat. Daarom hebben wij een opiniërende notitie naar de raad gestuurd”.

Functieverandering
Het komt vaker voor dat een agrarisch bedrijf van functie veranderd. Hierop is het – door de gemeenteraad vastgestelde – functieveranderingsbeleid Regio Food Valley van toepassing. Het college wil van de gemeenteraad weten of dit beleid onverkort van toepassing is op de bijzondere situatie van de nertsenbedrijven. In de ogen van het college nemen hierbij de voormalige nertsenbedrijven die gevestigd zijn in het gebied Koekamperweg een bijzondere positie in. “Het uitgangspunt voor het college is het leveren van maatwerk. Dat is best ingewikkeld. Wij hebben namelijk niet alleen te maken met de belangen van de voormalige nertsenhouders. Ook natuur- en milieuorganisaties hebben belangen. Hetzelfde geldt voor omwonenden. Onze inzet is erop gericht om hier met elkaar op een fatsoenlijke manier uit te komen. Vanwege de vele – soms tegenstrijdige – belangen is dit wel een uitdaging.”

De opiniërende notitie wordt naar verwachting op donderdag 11 november behandeld in de commissie Ruimte.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.