College van Ermelo wil OZB woningen verlagen

Het college van Ermelo wil de OZB woningen verlagen. In een persbericht zegt de gemeente dat het uitgangspunt voor de nieuwe meerjarenbegroting het Hybride – akkoord 2022 – 2026 is. De cijfers uit het coalitieakkoord zijn opnieuw doorgerekend en aangevuld met de effecten van de raads – en collegebesluiten die na het akkoord zijn genomen. Wethouder Hugo Weidema zegt dat er niet meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt. Met betrekking tot de lastendruk in Ermelo gaat het beleid flink op de schop. Naast de flinke meevaller bij de Onroerende Zaak Belasting (OZB) woningen stijgen de overige belastingen niet meer dan met het percentage voor inflatiecorrectie van 3%. Dit geldt voor Toeristen – en Forensenbelastingen. De tarieven voor het Rioolrecht en de Afvalstoffenheffing blijven gelijk aan de tarieven van 2022. Volledige kwijtschelding voor de Afvalstoffenheffing wordt opnieuw mogelijk. De gemeenteraad moet wel nog akkoord gaan met de voorstellen.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *