Conferentie Respijtzorg in Harderwijk

Afgelopen week kwamen mantelzorgers en professionals naar de conferentie over respijtzorg in het Huis van de Stad. Wethouder Gert Jan van Noort opende de conferentie; “De gemeente Harderwijk heeft mantelzorg en vrijwilligerswerk hoog op de agenda staan. Met het beleidsplan ‘Harderwijk zijn wij samen’ willen we respijtzorg (tijdelijk overnemen van mantelzorg) bespreekbaar maken in Harderwijk. Want het is belangrijk om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen, zodat zij de zorg kunnen volhouden.”
De ambitie van de gemeente Harderwijk is om aanbod van respijtvoorzieningen en mogelijkheden voor vervangende mantelzorg beter in beeld te brengen. Respijtzorg is niet alleen bedoeld voor de zwaarbelaste of overbelaste mantelverzorger.

MantelzorgNL heeft in opdracht van de gemeente een onderzoek gehouden onder mantelzorgers in Harderwijk. Hen is gevraagd hoe zij de zorg voor een naaste lang kunnen volhouden? En welke hulp of ondersteuning zij daarbij nodig hebben? Tijdens de conferentie zijn de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd. Alle input (vanuit behoeftepeiling, deskresearch, interviews, focusgroepen, mini-conferentie Respijtzorg) wordt door MantelzorgNL verwerkt in een eindrapport voor de gemeente Harderwijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *