Cursus strokenteelt in Zeewolde

De belangstelling voor strokenteelt onder Nederlandse akkerbouwers vertoont een stijgende tendens. Op het biologisch akkerbouwbedrijf ERF BV Zeewolde doet men al ettelijke jaren ervaring op met deze teeltwijze. Dit najaar vinden er vier trainingen plaats voor telers die zich in deze teeltwijze willen verdiepen. Meer en meer telers proberen strokenteelt uit. Deze telers willen meer biodiversiteit en een betere risicospreiding. Om de paar meter een ander gewas. Een bedrijf dat daar reeds zeven jaar goede ervaringen mee heeft opgedaan is het biologisch akkerbouwbedrijf ERF BV in Zeewolde. Dit op twee aaneengesloten percelen van 42 hectare. Twee jaar geleden is di uitgebreid met extra 60 hectare met stroken van zes meter. Met de Training Strokenteelt kunnen akkerbouwers en telers verkennen hoe ze op hun eigen bedrijf met strokenteelt aan de slag kunnen gaan. Ze leren van de huidige ervaringen van ERF BV, de WUR en van andere telers. Verder maken deelnemers in de training een eigen strokenteelt-bouwplan, voor een proefperceel of het hele bedrijf. De trainingen vinden plaats op praktijkbedrijven met voorbeelden van strokenteelt. Zo kunnen de deelnemers de theorie ook in de praktijk zien. Een van deze locaties is ERF BV aan de Ibisweg 10 in Zeewolde. Meer info op www.bioacademy.nl .

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *