Das in houtwal Rimpeler is geen belemmering voor woningbouw

Net voor de zomer kreeg de gemeente Putten een melding dat er sprake zou zijn van een actieve dassenburcht in de houtwal in de toekomstige woonwijk Rimpeler. In de zomerperiode is bekeken of deze burcht echt door dassen wordt gebruikt. Wethouder Gerritsen: “Uit het onderzoek is gebleken dat de burcht incidenteel door een das wordt bewoond. Gelukkig blijkt ook uit het onderzoek dat dit de voorgenomen woningbouw in Rimpeler niet belemmert. We kunnen dus binnenkort starten met het bouwrijp maken van woonwijk Rimpeler.”

In de zomer is de dassenburcht in de houtwal in Rimpeler 6 weken lang met camera’s in de gaten gehouden. Hieruit is gebleken dat de burcht incidenteel door 1 das wordt gebruikt. In totaal is de das op 7 dagen waargenomen. Er is geconcludeerd dat het een bijburcht betreft. Een bijburcht is een ‘buitenverblijf’ van de das. Een bijburcht is kleiner dan de hoofdburcht. Bijburchten liggen vaak op grotere afstand van de hoofdburcht in de beschutting van bijvoorbeeld een houtwal of bosrand. Wanneer een das tijdens zijn voedseltochten wordt gestoord, kan de das zich hierin terugtrekken.

De resultaten van het onderzoek zijn besproken met vertegenwoordigers van de Stichting voor Natuur- en Milieubescherming Putten en de Afdeling Vergunningverlening van de provincie Gelderland. Hierop zijn conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. De heer Van Dusschoten, voorzitter Stichting voor Natuur- en Milieubescherming Putten: “Wij hebben geadviseerd om de houtwallen waarlangs de das zich tussen hoofdburcht en bijburchten beweegt, de zogenaamde migratieroutes, in stand te houden en waar nodig te versterken, bijvoorbeeld door de aanleg van dassentunnels.” De Stichting gaat monitoren of de aanbevelingen uit de rapportage ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Geef een reactie