Digitale informatieavond over ontwikkeling voormalige basisschool Veenhuizerveld Putten

De christelijke nationale basisschool Veenhuizerveld in Putten is vanaf 2016 niet meer als school in gebruik. De ontwikkelaar Steenvlinder uit Voorburg heeft het idee om in de school casco (klus)woningen te realiseren voor starters op de woningmarkt. Het college staat positief tegenover dit nieuwe initiatief. Voor omwonenden vindt een digitale informatieavond plaats op dinsdag 26 januari om 19.30 uur. De afgelopen jaren onderzocht de gemeente de mogelijkheden tot een andere invulling van het gebouw. In afwachting van een definitieve invulling is het gebouw nu in gebruik door kunstenaars.

Casco (klus)woningen
Er heeft zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaan. De gemeente kwam eind vorig jaar in contact met de ontwikkelaar Steenvlinder uit Voorburg. Deze ontwikkelaar heeft het idee om in de school casco (klus)woningen te realiseren voor starters op de woningmarkt. Op basis van een eerste inschatting is er mogelijk ruimte voor 5 woningen.

Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover dit nieuwe initiatief. Het karakteristieke schoolgebouw blijft behouden. Ook wordt met dit idee recht gedaan aan de uitgangspunten zoals die eerder door de gemeente zijn opgesteld voor de herbestemming.

Digitale informatievond
Voor omwonenden vindt een digitale informatieavond plaats op dinsdag 26 januari om 19.30 uur. De ontwikkelaar Steenvlinder zal de ideeën die er leven met betrekking tot de nieuwe bestemming van de school delen. Wilt u hieraan deelnemen? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden op www.steenvlinder.nl/veenhuizerveld.

,

Geef een reactie