Doorbraak in dossier Tomassen ondanks onenigheid in raad Ermelo

De meerderheid van de Ermelose gemeenteraad stemt in met het werken aan een nieuw bestemmingsplan waarin alle huidige activiteiten van eendenslachterij Tomassen Duck-To worden gelegaliseerd. Tegen stemden de fracties van Progressief Ermelo, VVD en HEE22.

Wethouder Hugo Weidema maakte duidelijk dat met dit besluit het dossier Tomassen niet is gesloten. Volgens hem moet de raad hierin de komende tijd nog de nodige besluiten nemen. Ook is niet duidelijk of kan worden volstaan met een aanpassing van de huidige vergunningaanvraag of dat een nieuwe aanvraag moet worden ingediend. Volgens de wethouder moet de raad in ieder geval rond de zomer een besluit nemen over een gewijzigde verklaring van geen bedenkingen.

Kritiek
Met name Progressief Ermelo en HEE22 vinden de totale gang van zaken onzorgvuldig. Dat resulteerde in een motie van treurnis. Onder meer is er kritiek op dat standpunten van politieke partijen zonder openbaar debat in stukken van het college van burgemeester en wethouders belanden en dat niet alle relevante informatie aan de raad is verstrekt. Het voorstel is volgens beide partijen niet rijp voor besluitvorming. Wethouder Hugo Weidema gaf aan dat de motie best wat met hem doet. Mede omdat hij van mening is wel alle informatie aan de raad te hebben gegeven en de bewering dat dit niet zo is onjuist is. Hij weerlegt ook de kritiek dat besluiten tot stand zijn gekomen door een een-tweetje tussen de partij één-Ermelo, waarvoor hij in het college zit, en hemzelf via achterkamertjes. Daarvan is volgens hem geen sprake geweest. De motie van treurnis kreeg alleen de steun van de fractie van de VVD. Coalitiepartijen en de SGP staan in het dossier Tomassen Duck-To recht tegenover de fracties van Progressief Ermelo, VVD en HEE22. De laatste drie vinden dat het college te vaak informatie heeft achtergehouden en men onvoldoende informatie heeft om besluiten te nemen.

Bron: Ermelo’s Weekblad

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *