€ 53,7 miljoen voor Gelderse plattelandsontwikkeling

NIEUWS

- Harderwijk

Het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) wordt met 2 jaar verlengd. In het programma, POP3plus, komt de focus onder meer te liggen op de thema’s klimaat, biodiversiteit en kringlooplandbouw. Dit sluit volgens Gelderse gedeputeerde Peter Drenth goed aan bij de Gelderse plannen. Bijvoorbeeld voor het verduurzamen van de Gelderse land- en tuinbouw, en van het Gelders Maatregelenpakket

In totaal is er voor het POP3 in 2021 en 2022 in Gelderland circa € 53,7 miljoen beschikbaar, waarvan € 20,9 miljoen afkomstig is uit Brussel. De overige € 32,7 miljoen is afkomstig van de provincie, waterschappen en gemeenten. Daarnaast is er nog een eigen bijdrage van de subsidieontvangers.

Gedeputeerde Peter Drenth: “De land- en tuinbouw zijn een onderdeel van onze Gelderse identiteit. Ze zijn belangrijk voor de leefbaarheid van het platteland, de Gelderse economie en het produceren van voedsel. Daarom blijven wij investeren in de agrarische sector, samen met het Rijk en Europa. Hiermee willen we bijdragen aan een land- en tuinbouw waarbij agrarische bedrijven op een duurzame manier produceren en daar een goed inkomen uit kunnen halen.”

De POP3plus-middelen komen beschikbaar via subsidieregelingen, waarvoor belangstellenden een aanvraag kunnen indienen. In Gelderland zijn meerdere regelingen in voorbereiding. De eerste 2: Verplaatsing glastuinbouwbedrijven en Professionalisering korte ketens, openen vanaf 1 april 2021. Meer informatie over de Gelderse openstellingen is te vinden via gelderland.nl/Europese-subsidies.

Daarnaast zorgt het Rijk voor de landelijke subsidieregelingen. Meer informatie over de landelijke openstellingen is te vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Deze link opent een andere website.

De uitbraak van het coronavirus raakte ook landbouwbedrijven. Om hen te ondersteunen maakte de Europese Commissie een deel van het Europees Herstelfonds vrij voor de landbouw. Vanuit dit herstelfonds zal Nederland voor de komende 2 jaar € 52,4 miljoen krijgen voor de plattelandsontwikkeling en met name duurzaam economisch herstel. In 2021 komt er € 15,5 miljoen beschikbaar, in 2022 zal dit € 36,9 miljoen zijn.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *