Eerste stap gezet naar vernieuwing De Roef in Stadsweiden

Met het plan “Uitwerking programmatische & ruimtelijke vertaling De Roef” heeft het wijkcentrum De Roef een eerste stap gezet naar een nieuw centrum. Het college van B&W heeft ingestemd met de plannen. De Roef in de wijk Stadsweiden wordt een wijkcentrum voor Positieve Gezondheid.

Hans Alfons, voorzitter van De Roef is heel blij met deze stap. “We willen graag inwoners, maatschappelijke instellingen en de gemeenteraad betrekken bij de verdere ontwikkelingen.” Ook het college van B&W is verheugd. “Wij zien met grote tevredenheid dat het bestuur van De Roef voortvarend van start is gegaan”, aldus wethouder Jeroen de Jong

Het gebouw moet worden vernieuwd. Verder hebben huisartsen behoefte aan meer bedrijfsruimte en mogelijkheden. De gemeente verwacht met deze nieuwe ontwikkeling een kwaliteitsverbetering voor het winkelcentrum. Ook het openbaar gebied rond het centrum wordt opnieuw ingericht. De bereikbaarheid wordt verbeterd en de bestaande verkeersproblemen worden aangepakt.

In het nieuwe centrum gaan organisaties samenwerken aan gezondheid en welzijn. Dat gebeurt in samenwerking met de gemeente, zorg– en welzijnsgorganisaties en omwonenden. Maar het wordt ook een ontmoetingsplek voor de buurt en een locatie voor een kop koffie en een gesprek. De Roef wordt deels een maatschappelijk en deels commercieel geëxploiteerd.
De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de plannen.
Het college heeft de raad de plannen voorgelegd. De raad is verzocht een krediet beschikbaar te stellen voor de investering van de voorgenomen nieuwbouw van de Roef.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *