Einde gedoogbeleid keten in Putten

Het college van burgemeester en wethouders van Putten heeft besloten om de 4 geregistreerde keten niet langer te gedogen. Via een gedoogbeschikking waren deze keten 10 jaar lang toegestaan. Die periode is per 1 januari voorbij. De eigenaren van de 4 keten hebben hierover bericht ontvangen. Als dat gewenst is, gaat het college hierover het gesprek aan met de eigenaren en/of de jongeren van deze keten.
Verder heeft het college aangegeven te willen weten of er nog meer, niet-geregistreerde, keten zijn. Dat wordt verder in beeld gebracht. Aan de hand van deze inventarisatie wordt bekeken in hoeverre het beleid al dan niet succesvol is geweest.

Geef een reactie